Chánh văn phòng mượn xe công chở cây gỗ: 'Mượn tí thôi'

Chánh văn phòng mượn xe công chở cây gỗ: 'Mượn tí thôi'

Bồi thường 20 triệu đồng cho người bị đại úy CSGT đạp vào ngực

Bồi thường 20 triệu đồng cho người bị đại úy CSGT đạp vào ngực

Người tố bị CSGT đánh nhập viện đã nhận tiền bồi thường

Người tố bị CSGT đánh nhập viện đã nhận tiền bồi thường

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Điều chuyển công tác Phó Trưởng Công an huyện

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Điều chuyển công tác Phó Trưởng Công an huyện

Vụ công an bị tố đánh dân: Điều chuyển Phó trưởng Công an huyện

Vụ công an bị tố đánh dân: Điều chuyển Phó trưởng Công an huyện

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Chuyển công tác Đội trưởng

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Chuyển công tác Đội trưởng

Điều chuyển Đội trưởng CSGT có cán bộ bị tố đánh người sang đâu?

Điều chuyển Đội trưởng CSGT có cán bộ bị tố đánh người sang đâu?

Cà Mau: Điều chuyển Đội trưởng CSGT huyện Thới Bình nơi bị tố đánh dân

Cà Mau: Điều chuyển Đội trưởng CSGT huyện Thới Bình nơi bị tố đánh dân

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ công an

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Kiểm điểm hàng loạt cán bộ công an

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Kiểm điểm nhiều cán bộ

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Kiểm điểm nhiều cán bộ

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Kỷ luật, kiểm điểm nhiều cán bộ công an

Vụ CSGT bị tố đạp vào ngực dân: Kỷ luật, kiểm điểm nhiều cán bộ công an