Thực trạng và giải pháp phát triển ngành khai thác thủy sản tỉnh Bình Định

Thực trạng và giải pháp phát triển ngành khai thác thủy sản tỉnh Bình Định

TS. NGUYỄN THỊ KIM ĐOAN (Khoa Kinh tế Chính trị - Học viện Chính trị Khu vực III)
Đồng quản lý nghề cá giúp khai thác, bảo vệ nguồi lợi thủy sản bền vững

Đồng quản lý nghề cá giúp khai thác, bảo vệ nguồi lợi thủy sản bền vững

Nâng cao năng lực quan trắc môi trường

Nâng cao năng lực quan trắc môi trường

Thành công dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng

Thành công dự án CRSD tỉnh Sóc Trăng

Phú Yên đầu tư mạnh cho kinh tế biển

Phú Yên đầu tư mạnh cho kinh tế biển

Hướng đi mới cho nghề nuôi tôm

Hướng đi mới cho nghề nuôi tôm

Sóc Trăng đưa vào vận hành cảng cá Mỏ Ó

Sóc Trăng đưa vào vận hành cảng cá Mỏ Ó

Sóc Trăng đưa vào vận hành Bến cá Mỏ Ó

Sóc Trăng đưa vào vận hành Bến cá Mỏ Ó

Sóc Trăng: Đưa Bến cá Mỏ Ó vào hoạt động

Sóc Trăng: Đưa Bến cá Mỏ Ó vào hoạt động

Thanh Hóa: Dự án điện chiếu sáng ven biển, lắp đặt xong không sử dụng

Thanh Hóa: Dự án điện chiếu sáng ven biển, lắp đặt xong không sử dụng

Hệ thống chiếu sáng 'đắp chiếu' suốt 2 năm

Hệ thống chiếu sáng 'đắp chiếu' suốt 2 năm