Sóc Trăng đưa vào vận hành cảng cá Mỏ Ó

Sóc Trăng đưa vào vận hành cảng cá Mỏ Ó

Hậu Lộc (Thanh Hóa): Hàng loạt bóng đèn chiếu sáng từ dự án 2 năm không hoạt động

Hậu Lộc (Thanh Hóa): Hàng loạt bóng đèn chiếu sáng từ dự án 2 năm không hoạt động

Sóc Trăng: Tạm bàn giao Bến cá Mỏ Ó đưa vào quản lý vận hành

Sóc Trăng: Tạm bàn giao Bến cá Mỏ Ó đưa vào quản lý vận hành

Sóc Trăng đưa vào vận hành Bến cá Mỏ Ó

Sóc Trăng đưa vào vận hành Bến cá Mỏ Ó

Bến cá hàng chục tỉ đồng lỗi hẹn 'về đích': Chủ đầu tư giải trình

Bến cá hàng chục tỉ đồng lỗi hẹn 'về đích': Chủ đầu tư giải trình

Thanh Hóa: Dự án điện chiếu sáng ven biển, lắp đặt xong không sử dụng

Thanh Hóa: Dự án điện chiếu sáng ven biển, lắp đặt xong không sử dụng

Bến cá hàng chục tỷ đồng lỗi hẹn 'về đích'

Bến cá hàng chục tỷ đồng lỗi hẹn 'về đích'

Hệ thống chiếu sáng 'đắp chiếu' suốt 2 năm

Hệ thống chiếu sáng 'đắp chiếu' suốt 2 năm

Mục tiêu xuất khẩu tôm 10 tỷ USD: Tổ chức sản xuất lớn, chuyên nghiệp

Mục tiêu xuất khẩu tôm 10 tỷ USD: Tổ chức sản xuất lớn, chuyên nghiệp