Vallourec cung cấp ống thép dầu khí cho dự án ngoài khơi Myanmar của PTTEP

Vallourec cung cấp ống thép dầu khí cho dự án ngoài khơi Myanmar của PTTEP

Aker BP thông báo khoan thăm dò thành công tại giếng Froskelår

Aker BP thông báo khoan thăm dò thành công tại giếng Froskelår

Baku và Moscow thảo luận việc cung cấp dầu thô của Nga cho nhà máy lọc dầu STAR (Thổ Nhĩ Kỳ)

Baku và Moscow thảo luận việc cung cấp dầu thô của Nga cho nhà máy lọc dầu STAR (Thổ Nhĩ Kỳ)

Empyrean nhận được phê duyệt cho kế hoạch phát triển mỏ khí Mako ở Indonesia

Empyrean nhận được phê duyệt cho kế hoạch phát triển mỏ khí Mako ở Indonesia

Petronas dự kiến cung cấp các sản phẩm từ tổ hợp hóa dầu Pengerang vào tháng Tư

Petronas dự kiến cung cấp các sản phẩm từ tổ hợp hóa dầu Pengerang vào tháng Tư

Pertamina triển khai toàn diện công nghệ nâng cao thu hồi dầu (EOR) cho mỏ Tanjung vào năm 2021

Pertamina triển khai toàn diện công nghệ nâng cao thu hồi dầu (EOR) cho mỏ Tanjung vào năm 2021

Petronas di chuyển tàu hóa lỏng khí nổi PFLNG Satu tới ngoài khơi Sabah

Petronas di chuyển tàu hóa lỏng khí nổi PFLNG Satu tới ngoài khơi Sabah

2H Offshore hoàn tất công tác lắp đặt giàn đầu giếng cho dự án ngoài khơi Malaysia

2H Offshore hoàn tất công tác lắp đặt giàn đầu giếng cho dự án ngoài khơi Malaysia

Iran triển khai giai đoạn phát triển mới của mỏ khí South Pars

Iran triển khai giai đoạn phát triển mới của mỏ khí South Pars

PTTEP phát hiện khí mới tại giếng Orchid-1, ngoài khơi Australia

PTTEP phát hiện khí mới tại giếng Orchid-1, ngoài khơi Australia

Bahrain chuẩn bị khai thác dầu đá phiến

Bahrain chuẩn bị khai thác dầu đá phiến

SOCO rút khỏi cuộc đua giành quyền sở hữu Ophir Energy

SOCO rút khỏi cuộc đua giành quyền sở hữu Ophir Energy

Lợi nhuận ròng của Petronas tăng vọt 22% trong năm tài chính 2018

Lợi nhuận ròng của Petronas tăng vọt 22% trong năm tài chính 2018

Woodside tham gia vào liên doanh năng lượng hydro tại Hàn Quốc

Woodside tham gia vào liên doanh năng lượng hydro tại Hàn Quốc

Aker Energy khoan thăm dò thành công ngoài khơi Ghana

Aker Energy khoan thăm dò thành công ngoài khơi Ghana

Indonesia, Mỹ và Nhật Bản tiến hành hội thảo ba bên về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực LNG

Indonesia, Mỹ và Nhật Bản tiến hành hội thảo ba bên về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực LNG

Chevron và Exxon Mobil tăng cường sử dụng công nghệ nứt vỉa thủy lực

Chevron và Exxon Mobil tăng cường sử dụng công nghệ nứt vỉa thủy lực

Pertamina đặt mục tiêu khoan 300 giếng trong năm nay

Pertamina đặt mục tiêu khoan 300 giếng trong năm nay

ExxonMobil phê duyệt quyết định đầu tư cho dự án mở rộng nhà máy polyolefin

ExxonMobil phê duyệt quyết định đầu tư cho dự án mở rộng nhà máy polyolefin

Trữ lượng dầu đá phiến lớn được phát hiện ở phía Bắc Thiên Tân, Trung Quốc

Trữ lượng dầu đá phiến lớn được phát hiện ở phía Bắc Thiên Tân, Trung Quốc

Dự án đầu tư lớn nhất của Trung Quốc tại Brunei sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay

Dự án đầu tư lớn nhất của Trung Quốc tại Brunei sẽ đi vào hoạt động cuối năm nay

Shell lập kế hoạch gia tăng sản lượng khai thác khí từ mỏ Ormen Lange ngoài khơi Na Uy

Shell lập kế hoạch gia tăng sản lượng khai thác khí từ mỏ Ormen Lange ngoài khơi Na Uy

Chevron tìm kiếm đối tác mua lại cổ phần tại mỏ dầu lớn nhất Azerbaijan

Chevron tìm kiếm đối tác mua lại cổ phần tại mỏ dầu lớn nhất Azerbaijan