Hoàn thiện cơ chế, chính sách cổ phần hóa, thoái vốn

Hoàn thiện cơ chế, chính sách cổ phần hóa, thoái vốn

Trong năm 2020, Cục Tài chính doanh nghiệp đã hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án trình Chính phủ, Thủ...

Lực cản đất đai trong cổ phần hóa

Sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Hiệu quả hoạt động DNNN: Tăng doanh thu, giảm nợ phải trả

Hiệu quả hoạt động DNNN: Tăng doanh thu, giảm nợ phải trả

Đất đai vẫn là 'nút thắt' làm chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Đất đai vẫn là 'nút thắt' làm chậm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Một số doanh nghiệp cổ phần hóa chỉ vì đất vàng

Một số doanh nghiệp cổ phần hóa chỉ vì đất vàng

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán – Lý luận và thực tiễn

Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gắn với niêm yết trên thị trường chứng khoán – Lý luận và thực tiễn

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Kiểm toán DNNN CPH: Thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng đất từ cơ quan quản lý đến DNNN

Kiểm toán DNNN CPH: Thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng đất từ cơ quan quản lý đến DNNN

Thoái vốn và CPH DNNN: Có tiếp tục lùi?

Thoái vốn và CPH DNNN: Có tiếp tục lùi?

Cải cách chính sách tài chính, thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2030

Cải cách chính sách tài chính, thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2030

Rất cần nghị quyết đặc biệt về phát triển doanh nghiệp tư nhân

Rất cần nghị quyết đặc biệt về phát triển doanh nghiệp tư nhân

Thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước

Thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước

Hệ lụy từ sự chậm trễ

Bài 3: Chống thất thu, tham nhũng

Phải có sự phối hợp đồng bộ trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN

Phải có sự phối hợp đồng bộ trong cổ phần hóa, thoái vốn DNNN

Phải rà soát quỹ đất trước khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Phải rà soát quỹ đất trước khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Cần đề cao nguyên tắc thị trường

Cần đề cao nguyên tắc thị trường

Minh bạch nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Ì ạch cổ phần hóa, TPHCM bị phê bình

Ì ạch cổ phần hóa, TPHCM bị phê bình

Công khai tên lãnh đạo chậm cổ phần hóa, phạt DN trễ lên sàn

Công khai tên lãnh đạo chậm cổ phần hóa, phạt DN trễ lên sàn

Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chế tài mạnh việc chây ỳ cổ phần hóa

Chế tài mạnh việc chây ỳ cổ phần hóa

Dũng cảm đấu tranh để giữ tài sản nhà nước

Dũng cảm đấu tranh để giữ tài sản nhà nước

Quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đô thị (B3): Bất cập nguồn thu đất công

Quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đô thị (B3): Bất cập nguồn thu đất công

Cổ phần hóa cần thực chất hơn

Cổ phần hóa cần thực chất hơn

Doanh nghiệp sẽ không còn cơ hội 'ôm' đất vàng giá rẻ?

Doanh nghiệp sẽ không còn cơ hội 'ôm' đất vàng giá rẻ?

Những đột phá thành công sau Cổ phần hóa

Những đột phá thành công sau Cổ phần hóa