Tổng thống Ecuador thất bại trong dự án cải cách thuế và tiền tệ

Tổng thống Ecuador thất bại trong dự án cải cách thuế và tiền tệ

Ecuador: Liên đoàn CONAIE hủy cuộc đối thoại với chính phủ

Ecuador: Liên đoàn CONAIE hủy cuộc đối thoại với chính phủ

Chính phủ Ecuador và người biểu tình đạt được thỏa thuận chấm dứt tình trạng bất ổn

Chính phủ Ecuador và người biểu tình đạt được thỏa thuận chấm dứt tình trạng bất ổn

Quân đội Ecuador dỡ bỏ một phần lệnh giới nghiêm

Quân đội Ecuador dỡ bỏ một phần lệnh giới nghiêm

Cộng đồng thổ dân ở Ecuador sẽ đối thoại trực tiếp với Tổng thống

Cộng đồng thổ dân ở Ecuador sẽ đối thoại trực tiếp với Tổng thống

Ecuador ban lệnh giới nghiêm, kiểm soát quân sự ở thủ đô

Ecuador ban lệnh giới nghiêm, kiểm soát quân sự ở thủ đô

Thủ đô Ecuador chìm trong bạo loạn, Tổng thống ban bố lệnh giới nghiêm

Thủ đô Ecuador chìm trong bạo loạn, Tổng thống ban bố lệnh giới nghiêm

Ecuador: Tổng thống Moreno muốn đàm phán với người biểu tình

Ecuador: Tổng thống Moreno muốn đàm phán với người biểu tình