Nhà Trắng tạm khôi phục quyền tác nghiệp của nhà báo CNN

Nhà Trắng tạm khôi phục quyền tác nghiệp của nhà báo CNN

Nhà báo CNN được khôi phục 'thẻ cứng' để tác nghiệp tại Nhà Trắng

Nhà báo CNN được khôi phục 'thẻ cứng' để tác nghiệp tại Nhà Trắng

Phóng viên CNN được trở lại tác nghiệp tại Nhà Trắng

Phóng viên CNN được trở lại tác nghiệp tại Nhà Trắng

Nhà báo CNN được khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng

Nhà báo CNN được khôi phục quyền tiếp cận Nhà Trắng

Phóng viên CNN Jim Acosta và gia đình đang bị đe dọa?

Phóng viên CNN Jim Acosta và gia đình đang bị đe dọa?

CNN kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tòa

CNN kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tòa

Rộ tin CNN khởi kiện Nhà Trắng vì vụ cấm cửa một phóng viên

Rộ tin CNN khởi kiện Nhà Trắng vì vụ cấm cửa một phóng viên

Nhà Trắng 'cấm cửa' phóng viên đấu khẩu với Tổng thống Trump

Nhà Trắng 'cấm cửa' phóng viên đấu khẩu với Tổng thống Trump

Nhà Trắng 'cấm cửa' phóng viên CNN cãi tay đôi với TT Trump

Nhà Trắng 'cấm cửa' phóng viên CNN cãi tay đôi với TT Trump