Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết bà con Ninh Thuận

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng thăm, chúc Tết bà con Ninh Thuận

Ngày 14/1, TSKH Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam...
Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chân dung lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có tân Chủ tịch Phan Xuân Dũng

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có tân Chủ tịch Phan Xuân Dũng

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành tân Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có tân Chủ tịch

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có tân Chủ tịch

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Tiến sĩ Phan Xuân Dũng trở thành Tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Giải pháp xây dựng diễn đàn khoa học và công nghệ quy mô quốc gia

Giải pháp xây dựng diễn đàn khoa học và công nghệ quy mô quốc gia

Đề nghị khẩn trương phê duyệt bản đồ ngập lụt

Đề nghị khẩn trương phê duyệt bản đồ ngập lụt

UBTVQH cho ý kiến về trình Quốc hội bổ nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Y tế

UBTVQH cho ý kiến về trình Quốc hội bổ nhiệm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Y tế

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 3

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 3

Đẩy nhanh lộ trình thực hiện thị trường mua, bán điện cạnh tranh

Đẩy nhanh lộ trình thực hiện thị trường mua, bán điện cạnh tranh

Việt Nam ứng phó với vấn đề an ninh nguồn nước

Việt Nam ứng phó với vấn đề an ninh nguồn nước

Những thách thức với an ninh nguồn nước và an toàn hồ, đập

Những thách thức với an ninh nguồn nước và an toàn hồ, đập

Đề xuất tăng chi ngân sách nhà nước để bảo vệ môi trường

Đề xuất tăng chi ngân sách nhà nước để bảo vệ môi trường

Người dân được bán rác thải, nhưng cũng phải trả phí cho lượng rác mình thải ra

Người dân được bán rác thải, nhưng cũng phải trả phí cho lượng rác mình thải ra

Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ trong ngành giáo dục

Thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ trong ngành giáo dục

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Bỏ quy định giữ lại 50% tiền xử phạt vi phạm môi trường

Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi): Bỏ quy định giữ lại 50% tiền xử phạt vi phạm môi trường

Bổ sung cháy rừng là một loại hình thiên tai đặc thù

Bổ sung cháy rừng là một loại hình thiên tai đặc thù

Thêm nhiều công cụ kinh tế và nguồn lực cho bảo vệ môi trường

Thêm nhiều công cụ kinh tế và nguồn lực cho bảo vệ môi trường

Quỹ bảo vệ môi trường: Cần quy định rõ nguyên tắc huy động, nội dung chi theo hướng công khai, minh bạch

Quỹ bảo vệ môi trường: Cần quy định rõ nguyên tắc huy động, nội dung chi theo hướng công khai, minh bạch

Đề xuất giữ lại 50% tiền xử phạt môi trường là trái luật ngân sách

Đề xuất giữ lại 50% tiền xử phạt môi trường là trái luật ngân sách

Thanh tra, kiểm tra đột xuất về bảo vệ môi trường không cần thông báo

Thanh tra, kiểm tra đột xuất về bảo vệ môi trường không cần thông báo

Luật Xây dựng sửa đổi đảm bảo thống nhất với các Luật Nhà ở, Đất đai, Quy hoạch đô thị...

Luật Xây dựng sửa đổi đảm bảo thống nhất với các Luật Nhà ở, Đất đai, Quy hoạch đô thị...

Cần đánh giá đúng tác động môi trường trong việc phát triển kinh tế - xã hội

Cần đánh giá đúng tác động môi trường trong việc phát triển kinh tế - xã hội

Cần có Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương

Cần có Quỹ phòng chống thiên tai ở Trung ương

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc tết các cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc tết các cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội

Sửa đổi quy trình cấp giấy phép xây dựng còn rườm rà, nhiều thủ tục hành chính

Sửa đổi quy trình cấp giấy phép xây dựng còn rườm rà, nhiều thủ tục hành chính

Người dân xin phép xây dựng thì khó nhưng công trình vi phạm ngang nhiên tồn tại

Người dân xin phép xây dựng thì khó nhưng công trình vi phạm ngang nhiên tồn tại

Đánh giá đầy đủ tác động thủy điện đối với an sinh, xã hội

Đánh giá đầy đủ tác động thủy điện đối với an sinh, xã hội