Xu hướng truyền thông và marketing của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Xu hướng truyền thông và marketing của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số

Tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin

Tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin

Nhân lực ngành CNTT chưa đáp ứng nhu cầu của CMCN 4.0

Nhân lực ngành CNTT chưa đáp ứng nhu cầu của CMCN 4.0

Trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi hoạt động kế toán, kiểm toán

Trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi hoạt động kế toán, kiểm toán

Đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trong CMCN 4.0

Đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trong CMCN 4.0

FPT hợp tác cùng Schneider Electric quản lý năng lượng hiệu quả cho doanh nghiệp trên nền tảng EcoStruxure

FPT hợp tác cùng Schneider Electric quản lý năng lượng hiệu quả cho doanh nghiệp trên nền tảng EcoStruxure

Chủ tịch FPT: FPT hợp tác với Schneider Electric để trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới về dịch vụ chuyển đổi số

Chủ tịch FPT: FPT hợp tác với Schneider Electric để trở thành tập đoàn hàng đầu thế giới về dịch vụ chuyển đổi số

Lương công nhân không đủ sống, lấy gì để sáng tạo?

Lương công nhân không đủ sống, lấy gì để sáng tạo?

Nhiều việc làm mới cho lao động phổ thông?

Nhiều việc làm mới cho lao động phổ thông?

4.0 và thách thức an ninh mạng

4.0 và thách thức an ninh mạng

Cán bộ dân số cần làm gì trong công tác dân số thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0?

Cán bộ dân số cần làm gì trong công tác dân số thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0?

Đào tạo giáo viên - thay đổi để thích ứng

Đào tạo giáo viên - thay đổi để thích ứng

Đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0

Đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0

Cần có những chính sách nhanh, mạnh, thiết thực để thúc đẩy phát triển CNTT

Cần có những chính sách nhanh, mạnh, thiết thực để thúc đẩy phát triển CNTT

Những biện pháp thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0

Những biện pháp thúc đẩy cách mạng công nghiệp 4.0

Chủ tịch Hanel Nguyễn Quốc Bình góp ý dự thảo thúc đẩy CNTT 4.0

Chủ tịch Hanel Nguyễn Quốc Bình góp ý dự thảo thúc đẩy CNTT 4.0

Cần tạo nền tảng cho cách mạng công nghiệp 4.0

Cần tạo nền tảng cho cách mạng công nghiệp 4.0

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình: Cần nhận thức đúng về yêu cầu chuyển đổi số

Đại biểu Nguyễn Quốc Bình: Cần nhận thức đúng về yêu cầu chuyển đổi số

Đại biểu Quốc hội: Cần xây dựng Việt Nam số, xã hội số

Đại biểu Quốc hội: Cần xây dựng Việt Nam số, xã hội số

'Đón' Cách mạng công nghiệp 4.0: Doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng đầu tư để hưởng lợi

'Đón' Cách mạng công nghiệp 4.0: Doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng đầu tư để hưởng lợi

Việt Nam với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Sản phẩm nghiên cứu khoa học vẫn xa thị trường

Sản phẩm nghiên cứu khoa học vẫn xa thị trường

Phát huy vai trò của nghệ nhân trong cách mạng công nghiệp 4.0

Phát huy vai trò của nghệ nhân trong cách mạng công nghiệp 4.0

Định vị lại làng nghề Việt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Định vị lại làng nghề Việt trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Các doanh nghiệp Việt Nam đón chờ CMCN 4.0 một cách tích cực

Các doanh nghiệp Việt Nam đón chờ CMCN 4.0 một cách tích cực

Doanh nghiệp là người tiên phong để Việt Nam sẵn sàng cho CMCN 4.0

Doanh nghiệp là người tiên phong để Việt Nam sẵn sàng cho CMCN 4.0

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cuộc 'thay máu' khốc liệt của doanh nghiệp

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cuộc 'thay máu' khốc liệt của doanh nghiệp

Công tác dân số thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Công tác dân số thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Chủ động trên 'chuyến tàu 4.0'

Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Chủ động trên 'chuyến tàu 4.0'

Doanh nghiệp chuyển mình để bắt kịp 'đoàn tàu' 4.0

Doanh nghiệp chuyển mình để bắt kịp 'đoàn tàu' 4.0

Chuẩn bị cho 'cuộc chơi lớn 4.0'

Chuẩn bị cho 'cuộc chơi lớn 4.0'

Đô thị thông minh: Động lực đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững

Đô thị thông minh: Động lực đổi mới sáng tạo để phát triển bền vững

Nụ cười VNPT - Phong trào quan trọng góp phần vào sự phát triển của VNPT

Nụ cười VNPT - Phong trào quan trọng góp phần vào sự phát triển của VNPT

Khó tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 bằng tư duy 0.4

Khó tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0 bằng tư duy 0.4

Có văn hóa doanh nghiệp sẽ sản sinh ra chiến lược tốt

Có văn hóa doanh nghiệp sẽ sản sinh ra chiến lược tốt

Văn hóa doanh nghiệp là giá trị cốt lõi cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là giá trị cốt lõi cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Giải pháp thích ứng CMCN 4.0

Giải pháp thích ứng CMCN 4.0

Ứng dụng công nghệ 4.0 để tăng tốc

Ứng dụng công nghệ 4.0 để tăng tốc

Văn hóa doanh nghiệp là tinh thần, phần hồn của doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là tinh thần, phần hồn của doanh nghiệp