Đẩy mạnh ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực ngân hàng

Đẩy mạnh ứng dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực ngân hàng

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã và đang tác động lớn đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội trong đó...
Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều ngành nghề mới

Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều ngành nghề mới

Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều ngành nghề mới

Cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra nhiều ngành nghề mới

Chuyển đổi số trong giáo dục: Nếu chỉ bắt chước thì muôn đời sẽ đi sau thiên hạ

Chuyển đổi số trong giáo dục: Nếu chỉ bắt chước thì muôn đời sẽ đi sau thiên hạ

Chuyển đổi số chính là hoạt động đổi mới sáng tạo sử dụng các công nghệ số

Chuyển đổi số chính là hoạt động đổi mới sáng tạo sử dụng các công nghệ số

'VietNamNet có cơ hội rất lớn để đi đầu về công nghệ số'

'VietNamNet có cơ hội rất lớn để đi đầu về công nghệ số'

Nỗ lực chuyển đổi số trong ngành điện

Nỗ lực chuyển đổi số trong ngành điện

Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất - chiến lược lâu dài của mỗi quốc gia

Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất - chiến lược lâu dài của mỗi quốc gia

Cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về khoa học - công nghệ

Cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về khoa học - công nghệ

Tạo sức mạnh tổng hợp mới cho đất nước

Tạo sức mạnh tổng hợp mới cho đất nước

Khi cả thế giới bước vào kinh tế số, chúng ta không thể đứng ngoài

Khi cả thế giới bước vào kinh tế số, chúng ta không thể đứng ngoài

Nông nghiệp, tài nguyên nước là những đối tượng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

Nông nghiệp, tài nguyên nước là những đối tượng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

Tạo sức mạnh tổng hợp mới cho đất nước

Tạo sức mạnh tổng hợp mới cho đất nước

Thực trạng đầu tư cho R&D và đổi mới sáng tạo còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ

Thực trạng đầu tư cho R&D và đổi mới sáng tạo còn nhiều vấn đề cần tháo gỡ

Tăng cường phát triển kỹ năng phục vụ chuyển đổi sang CMCN 4.0

Tăng cường phát triển kỹ năng phục vụ chuyển đổi sang CMCN 4.0

Trưởng Đại diện UNICEF tại VN: Việt Nam chuyển đổi số nhanh chóng trong GD-ĐT

Trưởng Đại diện UNICEF tại VN: Việt Nam chuyển đổi số nhanh chóng trong GD-ĐT

Năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP

Năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP

Xây dựng 468 mô hình điểm năng suất chất lượng trong doanh nghiệp

Xây dựng 468 mô hình điểm năng suất chất lượng trong doanh nghiệp

Bệnh HIV/AIDS ở Việt Nam đã đang từng bước được kiểm soát

Bệnh HIV/AIDS ở Việt Nam đã đang từng bước được kiểm soát

Nhà thông minh Lumi ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh

Nhà thông minh Lumi ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh

Ngành da giày: Chạy nước rút trên đường đua ứng dụng KHCN tăng NSCL

Ngành da giày: Chạy nước rút trên đường đua ứng dụng KHCN tăng NSCL

Trí thức thời CMCN 4.0 cần sự thay đổi đặc biệt

Trí thức thời CMCN 4.0 cần sự thay đổi đặc biệt

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tận dụng CMCN 4.0 để khôi phục kinh tế

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Tận dụng CMCN 4.0 để khôi phục kinh tế

Cách mạng công nghiệp 4.0 - đầu tư nhân lực để đột phá

Cách mạng công nghiệp 4.0 - đầu tư nhân lực để đột phá

Phát triển kinh tế số: Yêu cầu cấp thiết

Phát triển kinh tế số: Yêu cầu cấp thiết

80% sinh viên đại học khóa I của HTU đang làm việc tại vị trí quản lý, kỹ thuật chủ chốt trong các doanh nghiệp dệt may dù mới tốt nghiệp 2 tháng

80% sinh viên đại học khóa I của HTU đang làm việc tại vị trí quản lý, kỹ thuật chủ chốt trong các doanh nghiệp dệt may dù mới tốt nghiệp 2 tháng

Tác động của công nghệ số đến lĩnh vực kế toán ở Việt Nam

Tác động của công nghệ số đến lĩnh vực kế toán ở Việt Nam

50% các ngân hàng Việt Nam đã xây dựng Kho dữ liệu tập trung

50% các ngân hàng Việt Nam đã xây dựng Kho dữ liệu tập trung

Quan niệm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp công nghệ cao trước tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0

Quan niệm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp công nghệ cao trước tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0

Thủy điện Thác Mơ đẩy mạnh ứng dụng CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Thủy điện Thác Mơ đẩy mạnh ứng dụng CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng: Áp dụng CMCN 4.0 cho các tổ máy

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng: Áp dụng CMCN 4.0 cho các tổ máy

Phát triển công nghiệp môi trường ở Việt Nam trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Phát triển công nghiệp môi trường ở Việt Nam trong điều kiện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội: Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội: Tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu đặt ra trong công tác xây dựng Lực lượng CAND

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu đặt ra trong công tác xây dựng Lực lượng CAND

Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng trong bối cảnh Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0

Công ty Rạng Đông: Thúc đẩy chuyển đổi số

Công ty Rạng Đông: Thúc đẩy chuyển đổi số

CMCN 4.0 sẽ thay đổi xu hướng kiến trúc, quy hoạch đô thị Việt Nam

CMCN 4.0 sẽ thay đổi xu hướng kiến trúc, quy hoạch đô thị Việt Nam

Tận dụng lợi ích của cuộc CMCN 4.0 để phát triển đột phá ngành TT&TT

Tận dụng lợi ích của cuộc CMCN 4.0 để phát triển đột phá ngành TT&TT

Bộ TT&TT lên kế hoạch chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0

Bộ TT&TT lên kế hoạch chủ động tham gia cuộc CMCN 4.0

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành da giầy: Cần đánh giá đầy đủ các tác động đối với sản xuất và xã hội

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành da giầy: Cần đánh giá đầy đủ các tác động đối với sản xuất và xã hội

Ngành da giày: Thiếu cơ chế khuyến khích đủ mạnh

Ngành da giày: Thiếu cơ chế khuyến khích đủ mạnh

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến ngành Kế toán - Kiểm toán

Cách mạng công nghiệp 4.0 và những tác động đến ngành Kế toán - Kiểm toán

Chương trình lớn để phát triển ngành công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đến 2025

Chương trình lớn để phát triển ngành công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đến 2025

Thủ tướng nêu 3 yêu cầu đối với doanh nghiệp sau 'bão' COVID-19

Thủ tướng nêu 3 yêu cầu đối với doanh nghiệp sau 'bão' COVID-19