Đại diện 18 'ông lớn' công nghệ cùng bàn về trí tuệ nhân tạo

Đại diện 18 'ông lớn' công nghệ cùng bàn về trí tuệ nhân tạo

Sử dụng và quản lý dữ liệu hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất kinh doanh

Sử dụng và quản lý dữ liệu hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tăng hiệu suất kinh doanh

Doanh nghiệp vẫn loay hoay khi chuyển đổi dữ liệu số

Doanh nghiệp vẫn loay hoay khi chuyển đổi dữ liệu số

CMC SISG Connection Day 2017 khai mạc với chủ đề Chuyển đổi dữ liệu số

CMC SISG Connection Day 2017 khai mạc với chủ đề Chuyển đổi dữ liệu số

Quản lý dữ liệu số như thế nào cho hiệu quả?

Quản lý dữ liệu số như thế nào cho hiệu quả?

Mất đi dịch vụ mobile banking, ngân hàng sẽ bị phá sản

Mất đi dịch vụ mobile banking, ngân hàng sẽ bị phá sản

CMC SISG Connection Day 2017: Quy tụ các giải pháp công nghệ hàng đầu

CMC SISG Connection Day 2017: Quy tụ các giải pháp công nghệ hàng đầu

Ngày hội công nghệ CMC SISG Connection Day 2017

Ngày hội công nghệ CMC SISG Connection Day 2017