Ấn tượng với câu lạc bộ đặc biệt giúp người người cao tuổi hạnh phúc, đẩy lùi đói nghèo ở Thủ đô

Ấn tượng với câu lạc bộ đặc biệt giúp người người cao tuổi hạnh phúc, đẩy lùi đói nghèo ở Thủ đô

Đã thành thông lệ, cứ đến tuần cuối của tháng, Nhà văn hóa thôn Lầy (xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội)...
Du lịch cộng đồng cồn Sơn đón khoảng 20.000 lượt khách trong năm

Du lịch cộng đồng cồn Sơn đón khoảng 20.000 lượt khách trong năm

Người cao tuổi Quảng Ninh với phong trào 'Tuổi cao, gương sáng'

Người cao tuổi Quảng Ninh với phong trào 'Tuổi cao, gương sáng'

Nơi san sẻ niềm vui

Nơi san sẻ niềm vui

Tiếp tục nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Tiếp tục nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Hoạt động hiệu quả

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau: Hoạt động hiệu quả

Báo VietNamNet trao tặng 4 tấn gạo cho tỉnh Hải Dương

Báo VietNamNet trao tặng 4 tấn gạo cho tỉnh Hải Dương

Cần kịp thời biểu dương những điển hình 'Tuổi cao gương sáng'

Cần kịp thời biểu dương những điển hình 'Tuổi cao gương sáng'

Ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Bình Châu

Ra mắt CLB Liên thế hệ tự giúp nhau xã Bình Châu

Ra mắt CLB Liên thế hệ giúp nhau

Ra mắt CLB Liên thế hệ giúp nhau

Hà Tĩnh chủ động thích ứng với già hóa dân số

Hà Tĩnh chủ động thích ứng với già hóa dân số