Nữ tỷ phú Hồng Kông mất hơn 74% tài sản vì cổ phiếu lao dốc

Nữ tỷ phú Hồng Kông mất hơn 74% tài sản vì cổ phiếu lao dốc

Vừa kế nghiệp, con trai tỷ phú Hồng Kông sắp có thương vụ gần 10 tỷ USD

Vừa kế nghiệp, con trai tỷ phú Hồng Kông sắp có thương vụ gần 10 tỷ USD

Lý Gia Thành: Tỷ phú giàu nhất Hong Kong và chiếc đồng hồ 50 USD

Lý Gia Thành: Tỷ phú giàu nhất Hong Kong và chiếc đồng hồ 50 USD

Tỷ phú giàu nhất Hồng Kông chính thức nghỉ hưu ở tuổi 89

Tỷ phú giàu nhất Hồng Kông chính thức nghỉ hưu ở tuổi 89

Tỷ phú Lý Gia Thành gầy dựng sự nghiệp như thế nào?

Tỷ phú Lý Gia Thành gầy dựng sự nghiệp như thế nào?

Người giàu nhất Hong Kong trao đế chế trị giá 80 tỷ USD cho con trai cả

Người giàu nhất Hong Kong trao đế chế trị giá 80 tỷ USD cho con trai cả

Tỷ phú Lý Gia Thành chính thức nghỉ hưu ở tuổi 89, trao 'đế chế' 80 tỷ USD cho con trai

Tỷ phú Lý Gia Thành chính thức nghỉ hưu ở tuổi 89, trao 'đế chế' 80 tỷ USD cho con trai

Tỉ phú Lý Gia Thành về hưu, trao 'đế chế kinh doanh' 80 tỉ USD cho con trai

Tỉ phú Lý Gia Thành về hưu, trao 'đế chế kinh doanh' 80 tỉ USD cho con trai

Người giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành tuyên bố nghỉ hưu

Người giàu nhất Hong Kong Lý Gia Thành tuyên bố nghỉ hưu

Tỷ phú Lý Gia Thành tuyên bố nghỉ hưu

Tỷ phú Lý Gia Thành tuyên bố nghỉ hưu

Tỉ phú Hồng Kông bán cao ốc với giá kỷ lục

Tỉ phú Hồng Kông bán cao ốc với giá kỷ lục

Tỷ phú Lý Gia Thành bán tòa nhà chọc trời The Centre với giá kỷ lục

Tỷ phú Lý Gia Thành bán tòa nhà chọc trời The Centre với giá kỷ lục

Tòa nhà cao thứ năm Hồng Kông bán giá kỷ lục 5,15 tỉ USD

Tòa nhà cao thứ năm Hồng Kông bán giá kỷ lục 5,15 tỉ USD

Tòa nhà The Centre ở Hong Kong được bán với giá kỷ lục 5,15 tỷ USD

Tòa nhà The Centre ở Hong Kong được bán với giá kỷ lục 5,15 tỷ USD

Tòa nhà The Centre ở Hong Kong được bán với giá kỷ lục 5,15 tỷ USD

Tòa nhà The Centre ở Hong Kong được bán với giá kỷ lục 5,15 tỷ USD