CITEK và THIBIDI ký kết hợp đồng chuyển đổi số với giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp (SAP S/4HANA)

CITEK và THIBIDI ký kết hợp đồng chuyển đổi số với giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp (SAP S/4HANA)

Ngày 16/07/2020, Công ty cổ phần Công nghệ Citek và Công ty cổ phần Thiết Bị Điện (THIBIDI) đã công bố...
Lộc Trời (LTG) khởi động triển khai ERP SAP S/4HANA

Lộc Trời (LTG) khởi động triển khai ERP SAP S/4HANA

Doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp ứng dụng CNTT trong quản lý chuỗi cung ứng

Doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp ứng dụng CNTT trong quản lý chuỗi cung ứng

Lộc Trời chuyển đổi số nông nghiệp qua triển khai ERP SAP S/4HANA

Lộc Trời chuyển đổi số nông nghiệp qua triển khai ERP SAP S/4HANA

Eurowindow khởi động dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng vốn lưu động

Eurowindow khởi động dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng vốn lưu động

Tập đoàn Hòa Bình Minh đầu tư hơn 1 triệu USD triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA

Tập đoàn Hòa Bình Minh đầu tư hơn 1 triệu USD triển khai giải pháp quản trị doanh nghiệp SAP S/4HANA

CADIVI đầu tư 2 triệu USD triển khai giải pháp ERP S/4HANA

CADIVI đầu tư 2 triệu USD triển khai giải pháp ERP của SAP