Ủng hộ việc xây dựng cảng hàng không Sa Pa

Ủng hộ việc xây dựng cảng hàng không Sa Pa

Bộ GTVT ủng hộ Lào Cai đầu tư cảng hàng không Sa Pa

Bộ GTVT ủng hộ Lào Cai đầu tư cảng hàng không Sa Pa

Bộ GTVT ủng hộ làm sân bay Sa Pa

Bộ GTVT ủng hộ làm sân bay Sa Pa

Bộ GTVT ủng hộ phương án đầu tư xây sân bay Sa Pa của UBND tỉnh Lào Cai

Bộ GTVT ủng hộ phương án đầu tư xây sân bay Sa Pa của UBND tỉnh Lào Cai

ACV nhận đầu tư xây dựng cảng hàng không Sa Pa – Lào Cai

ACV nhận đầu tư xây dựng cảng hàng không Sa Pa – Lào Cai

Cần một hội đồng thẩm định sân bay Sa Pa

Cần một hội đồng thẩm định sân bay Sa Pa

Lào Cai đề xuất xây dựng sân bay Sa Pa để phục vụ du khách

Lào Cai đề xuất xây dựng sân bay Sa Pa để phục vụ du khách