Vận chuyển hàng không đạt 87 triệu khách trong 10 tháng

Vận chuyển hàng không đạt 87 triệu khách trong 10 tháng

Bình Định 'xin' khai thác các chuyến bay quốc tế đến Phù Cát

Bình Định 'xin' khai thác các chuyến bay quốc tế đến Phù Cát

Bình Định đề xuất khai thác các chuyến bay quốc tế đến Phù Cát

Bình Định đề xuất khai thác các chuyến bay quốc tế đến Phù Cát

Đua nhau xin mở sân bay quốc tế

Đua nhau xin mở sân bay quốc tế

Bộ trưởng GTVT: Không để vừa nâng cấp sân bay đã quá tải

Bộ trưởng GTVT: Không để vừa nâng cấp sân bay đã quá tải

Bộ trưởng GTVT: Không đầu tư manh mún hàng không, cảng biển

Bộ trưởng GTVT: Không đầu tư manh mún hàng không, cảng biển

Đề nghị bổ sung Phù Cát là cảng hàng không quốc tế

Đề nghị bổ sung Phù Cát là cảng hàng không quốc tế