Đề xuất nâng cấp sân bay Điện Biên đón tàu bay cỡ lớn

Đề xuất nâng cấp sân bay Điện Biên đón tàu bay cỡ lớn

Sau Vinh, đến sân bay Điện Biên bị xâm nhập trái phép

Sau Vinh, đến sân bay Điện Biên bị xâm nhập trái phép

Vật ngoại lai, chim va đập uy hiếp an toàn hàng không

Vật ngoại lai, chim va đập uy hiếp an toàn hàng không

Điện Biên công bố quy hoạch điều chỉnh CHK

Điện Biên công bố quy hoạch điều chỉnh CHK

Nâng cấp sân bay Điện Biên

Nâng cấp sân bay Điện Biên

Nâng cấp sân bay Điện Biên phục vụ tàu bay lớn

Nâng cấp sân bay Điện Biên phục vụ tàu bay lớn

Sẽ nâng cấp sân bay Điện Biên đón tàu bay lớn

Sẽ nâng cấp sân bay Điện Biên đón tàu bay lớn