Phụ nữ Tân Khánh Hòa chung sức bảo vệ bình yên biên giới

Phụ nữ Tân Khánh Hòa chung sức bảo vệ bình yên biên giới

Cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người được huy động các nguồn tài trợ

Cơ sở hỗ trợ nạn nhân mua bán người được huy động các nguồn tài trợ

Nạn nhân bị mua bán được giữ bí mật các thông tin về đời tư, đặc điểm nhân dạng

Nạn nhân bị mua bán được giữ bí mật các thông tin về đời tư, đặc điểm nhân dạng

Nạn nhân bị mua bán thuộc hộ nghèo được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Nạn nhân bị mua bán thuộc hộ nghèo được miễn học phí và hỗ trợ chi phí học tập

Hải Phòng: Nhiều mô hình hiệu quả về phòng, chống tội phạm mua bán người

Hải Phòng: Nhiều mô hình hiệu quả về phòng, chống tội phạm mua bán người

Bài 3: Nhà nước Việt Nam đã làm tốt công tác bảo đảm quyền con người (Tiếp theo và hết)

Bài 3: Nhà nước Việt Nam đã làm tốt công tác bảo đảm quyền con người (Tiếp theo và hết)

Nạn nhân mua bán người được hỗ trợ tiền ăn khi tạm trú tại cơ sở bảo trợ tối đa 60 ngày

Nạn nhân mua bán người được hỗ trợ tiền ăn khi tạm trú tại cơ sở bảo trợ tối đa 60 ngày

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trợ giúp pháp lý cho nạn nhân mua bán người

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin về nạn nhân mua bán người

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giữ bí mật các thông tin về nạn nhân mua bán người

Nạn nhân mua bán người có thể đến UBND cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi gần nhất để khai báo

Nạn nhân mua bán người có thể đến UBND cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi gần nhất để khai báo

Tích cực hỗ trợ các bé trai bị mua bán

Tích cực hỗ trợ các bé trai bị mua bán

Nhiều nạn nhân bị mua bán đã được trợ giúp pháp lý miễn phí

Nhiều nạn nhân bị mua bán đã được trợ giúp pháp lý miễn phí

Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người

Tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người

Việt Nam - Malaysia quan ngại sâu sắc những diễn biến ở Biển Đông

Việt Nam - Malaysia quan ngại sâu sắc những diễn biến ở Biển Đông

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với Thủ tướng Ma-lai-xi-a M.Mô-ha-mét

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón, hội đàm với Thủ tướng Ma-lai-xi-a M.Mô-ha-mét

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Malaysia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Malaysia

Tình hình buôn người ở Việt Nam có 'nghiêm trọng' như đánh giá của Mỹ?

Tình hình buôn người ở Việt Nam có 'nghiêm trọng' như đánh giá của Mỹ?