Nghiên cứu lý thuyết về mối quan hệ chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam trong Cách mạng công nghiệp 4.0

Nghiên cứu lý thuyết về mối quan hệ chuyển giao công nghệ giữa các trường đại học và doanh nghiệp ở Việt Nam trong Cách mạng công nghiệp 4.0

TS. ĐỖ THỊ HẢI NINH và ThS. ĐỖ NGỌC BÍCH (Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh)
Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ từ trường đại học đến doanh nghiệp

Nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ từ trường đại học đến doanh nghiệp

Đại học An Giang trở thành trường thành viên Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh

Đại học An Giang trở thành trường thành viên Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh

Hợp tác chuyển giao công nghệ y dược cổ truyền Việt Nam–Trung Quốc

Hợp tác chuyển giao công nghệ y dược cổ truyền Việt Nam–Trung Quốc

Tầm quan trọng của khu vực FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Tầm quan trọng của khu vực FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Chuyển giao công nghệ và tri thức là xu thế tất yếu của các trường đại học

Chuyển giao công nghệ và tri thức là xu thế tất yếu của các trường đại học

Nỗ lực xây dựng Trường Đại học Tân Trào thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của khu vực Tây Bắc

Đẩy nhanh tiến độ cấp đổi 'sổ đỏ' tại các địa bàn ven đô

Trường ĐHNL Huế kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất