ICAEW tổ chức hội thảo 'Train the Trainers'

ICAEW tổ chức hội thảo 'Train the Trainers'

ICAEW tổ chức hội thảo 'Train the Trainers'

ICAEW tổ chức hội thảo 'Train the Trainers'

Triển khai thành công chương trình tích hợp chứng chỉ CFAB vào đào tạo chính quy

Triển khai thành công chương trình tích hợp chứng chỉ CFAB vào đào tạo chính quy

Chiến lược phát triển con người: Điều kiện cần trong nền kinh tế số

Chiến lược phát triển con người: Điều kiện cần trong nền kinh tế số

ICAEW trao chứng chỉ quốc tế cho 31 học viên Việt Nam

ICAEW trao chứng chỉ quốc tế cho 31 học viên Việt Nam

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales - ICAEW trao chứng chỉ quốc tế cho 31 học viên Việt Nam

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales - ICAEW trao chứng chỉ quốc tế cho 31 học viên Việt Nam

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales - ICAEW tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao chứng chỉ quốc tế cho 31 học viên Việt Nam

ICAEW hợp tác với trường Singapore Polytechnic, các trường đại học Việt Nam và Indonesia nâng cao tính chuyên nghiệp cho sinh viên