ICAEW 'bắt tay' KPMG cùng đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao

ICAEW 'bắt tay' KPMG cùng đào tạo nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao

Viện kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và công ty TNHH KPMG Việt Nam vừa trao học bổng cho 51 sinh...
51 sinh viên xuất sắc nhận học bổng KPMG - ICAEW S.T.A.R 2021

51 sinh viên xuất sắc nhận học bổng KPMG - ICAEW S.T.A.R 2021

ICAEW tổ chức Lễ tốt nghiệp cho học viên tại Việt Nam

ICAEW tổ chức Lễ tốt nghiệp cho học viên tại Việt Nam

ICAEW cung cấp thêm nguồn nhân lực tài chính đạt chuẩn quốc tế

ICAEW cung cấp thêm nguồn nhân lực tài chính đạt chuẩn quốc tế

Thị trường tài chính có thêm nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế từ ICAEW

Thị trường tài chính có thêm nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế từ ICAEW

Thêm 38 học viên Việt Nam có chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB

Thêm 38 học viên Việt Nam có chứng chỉ quốc tế ICAEW CFAB

ICAEW 100 - cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên kế toán

ICAEW 100 - cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên kế toán

ICAEW và KPMG tiếp tục đồng hành cùng sinh viên trên chặng đường phát triển nghề nghiệp

ICAEW và KPMG tiếp tục đồng hành cùng sinh viên trên chặng đường phát triển nghề nghiệp

ICAEW tổ chức hội thảo 'Train the Trainers'

ICAEW tổ chức hội thảo 'Train the Trainers'

ICAEW tổ chức hội thảo 'Train the Trainers'

ICAEW tổ chức hội thảo 'Train the Trainers'

Triển khai thành công chương trình tích hợp chứng chỉ CFAB vào đào tạo chính quy

Triển khai thành công chương trình tích hợp chứng chỉ CFAB vào đào tạo chính quy

ICAEW trao chứng chỉ quốc tế cho 31 học viên Việt Nam

ICAEW trao chứng chỉ quốc tế cho 31 học viên Việt Nam

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales - ICAEW trao chứng chỉ quốc tế cho 31 học viên Việt Nam

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales - ICAEW trao chứng chỉ quốc tế cho 31 học viên Việt Nam

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales - ICAEW trao chứng chỉ quốc tế cho 31 học viên Việt Nam

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales - ICAEW trao chứng chỉ quốc tế cho 31 học viên Việt Nam

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales - ICAEW tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao chứng chỉ quốc tế cho 31 học viên Việt Nam

Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales - ICAEW tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao chứng chỉ quốc tế cho 31 học viên Việt Nam

Đại học Công nghiệp TP.HCM sẽ tích hợp một số môn ICAEW CFAB vào đào tạo

Đại học Công nghiệp TP.HCM sẽ tích hợp một số môn ICAEW CFAB vào đào tạo

Đại học Công nghiệp TP.HCM sẽ tích hợp một số môn ICAEW CFAB vào đào tạo

Đại học Công nghiệp TP.HCM sẽ tích hợp một số môn ICAEW CFAB vào đào tạo