Thêm sinh kế sẽ giúp người lao động ứng phó tốt với biến cố tương tự như COVID-19

Thêm sinh kế sẽ giúp người lao động ứng phó tốt với biến cố tương tự như COVID-19

Đây là khuyến nghị của Trung tâm Phát triển và hội nhập (CDI) trong khuôn khổ buổi tọa đàm 'Lao động và di...
Dự toán ngân sách năm 2021: Phải đảm bảo mục tiêu kép!

Dự toán ngân sách năm 2021: Phải đảm bảo mục tiêu kép!

Tọa đàm ngân sách Nhà nước năm 2021 trong bối cảnh bình thường mới

Tọa đàm ngân sách Nhà nước năm 2021 trong bối cảnh bình thường mới

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về minh bạch ngân sách cấp quốc gia

Việt Nam đạt nhiều tiến bộ về minh bạch ngân sách cấp quốc gia

CÔNG KHAI, MINH BẠCH NGÂN SÁCH: Đã được cải thiện mạnh mẽ

CÔNG KHAI, MINH BẠCH NGÂN SÁCH: Đã được cải thiện mạnh mẽ

Tạo môi trường thuận lợi cho các chủ thể trong nền kinh tế

Tạo môi trường thuận lợi cho các chủ thể trong nền kinh tế

Người dân ít được tham gia vào quy trình ngân sách

Người dân ít được tham gia vào quy trình ngân sách

Công bố Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2019: Dư địa cải cách còn rất lớn

Công bố Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2019: Dư địa cải cách còn rất lớn

Ngân sách các tỉnh đã minh bạch hơn nhưng cần tiếp tục cải thiện

Ngân sách các tỉnh đã minh bạch hơn nhưng cần tiếp tục cải thiện

Tiến bộ về minh bạch ngân sách

Tiến bộ về minh bạch ngân sách

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh: Hòa Bình vẫn 'đội sổ' sau nhiều năm ở top cuối

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh: Hòa Bình vẫn 'đội sổ' sau nhiều năm ở top cuối

Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2019

Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2019

Tăng cường công khai ngân sách tỉnh

Tăng cường công khai ngân sách tỉnh

TPHCM tăng 17,32 điểm về công khai ngân sách

TPHCM tăng 17,32 điểm về công khai ngân sách

POBI 2019: Ngân sách tỉnh Hòa Bình bí mật nhất Việt Nam

POBI 2019: Ngân sách tỉnh Hòa Bình bí mật nhất Việt Nam

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh trung bình đạt 66,55/100 điểm

Chỉ số công khai ngân sách tỉnh trung bình đạt 66,55/100 điểm

Công bố Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019

Công bố Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2019

POBI 2019: Hà Nội tăng 29,87 điểm, thuộc nhóm báo cáo ngân sách công dân tốt

POBI 2019: Hà Nội tăng 29,87 điểm, thuộc nhóm báo cáo ngân sách công dân tốt

Các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quy trình ngân sách

Các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quy trình ngân sách

Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2019: Hà Nội tăng 29,87 điểm

Công bố chỉ số công khai ngân sách tỉnh POBI 2019: Hà Nội tăng 29,87 điểm

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng thứ nhất về Chỉ số công khai ngân sách năm 2019

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng thứ nhất về Chỉ số công khai ngân sách năm 2019

Công khai chỉ số ngân sách năm 2019, Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu

Công khai chỉ số ngân sách năm 2019, Ngân hàng Nhà nước dẫn đầu

Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tăng mạnh

Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tăng mạnh

Minh bạch ngân sách có cải thiện

Minh bạch ngân sách có cải thiện

Công bố chỉ số công khai ngân sách: Bộ Tư pháp nằm trong Top đầu

Công bố chỉ số công khai ngân sách: Bộ Tư pháp nằm trong Top đầu

Việt Nam tăng 14 bậc trong bảng xếp hạng công khai minh bạch ngân sách

Việt Nam tăng 14 bậc trong bảng xếp hạng công khai minh bạch ngân sách

Ngân hàng Nhà nước có thứ hạng công khai minh bạch ngân sách cao nhất

Ngân hàng Nhà nước có thứ hạng công khai minh bạch ngân sách cao nhất

Chỉ số công khai ngân sách MOBI: Bộ Tài chính vươn lên top 5

Chỉ số công khai ngân sách MOBI: Bộ Tài chính vươn lên top 5

Chỉ số công khai ngân sách quốc gia: Việt Nam cải thiện ở cả 3 trụ cột

Chỉ số công khai ngân sách quốc gia: Việt Nam cải thiện ở cả 3 trụ cột

Việt Nam tăng 14 bậc xếp hạng công khai minh bạch ngân sách

Việt Nam tăng 14 bậc xếp hạng công khai minh bạch ngân sách

Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tăng mạnh

Điểm số công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam tăng mạnh

Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ về công khai ngân sách

Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ về công khai ngân sách

Việt Nam vẫn có thể cải thiện thêm chỉ số công khai minh bạch ngân sách

Việt Nam vẫn có thể cải thiện thêm chỉ số công khai minh bạch ngân sách

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ về công khai minh bạch ngân sách

Việt Nam đã đạt được những tiến bộ về công khai minh bạch ngân sách

Chỉ số công khai ngân sách năm 2019 của Việt Nam tăng 14 bậc

Chỉ số công khai ngân sách năm 2019 của Việt Nam tăng 14 bậc

'Học bổng' dành cho những bài báo về thương mại và phát triển bền vững

'Học bổng' dành cho những bài báo về thương mại và phát triển bền vững

Liên minh tình báo Ngũ Nhãn

Liên minh tình báo Ngũ Nhãn

Tiến tới phê chuẩn EVFTA: Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội

Tiến tới phê chuẩn EVFTA: Việt Nam cần tận dụng mọi cơ hội

Đảm bảo phát triển bền vững khi tham gia EVFTA

Đảm bảo phát triển bền vững khi tham gia EVFTA

Nhiều chỉ số vĩ mô thay đổi khi tính lại GDP

Nhiều chỉ số vĩ mô thay đổi khi tính lại GDP

Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm ngân sách, tài sản nhà nước

Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm ngân sách, tài sản nhà nước

Cận cảnh Honda Blade phiên bản xe đua - tăng sức mạnh, thêm tay côn

Cận cảnh Honda Blade phiên bản xe đua - tăng sức mạnh, thêm tay côn

Sống kham khổ với lương tối thiểu

Sống kham khổ với lương tối thiểu

Bộ Tài chính đứng thứ ba về chỉ số công khai ngân sách

Bộ Tài chính đứng thứ ba về chỉ số công khai ngân sách

Công bố chỉ số MOBI về minh bạch ngân sách: Nhiều bộ, ngành 'trắng' thông tin

Công bố chỉ số MOBI về minh bạch ngân sách: Nhiều bộ, ngành 'trắng' thông tin