Nhập làn 'cao tốc EVFTA' - Kỳ II: Chuyển từ 'lượng' sang 'chất'

Nhập làn 'cao tốc EVFTA' - Kỳ II: Chuyển từ 'lượng' sang 'chất'

EU bảo hộ 39 CDĐL của Việt Nam được coi là 'cánh cửa mở' cho xuất khẩu (XK) nông sản Việt Nam sang thị...
Sản phẩm được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý: Nhập làn 'cao tốc EVFTA'

Sản phẩm được bảo hộ Chỉ dẫn địa lý: Nhập làn 'cao tốc EVFTA'

5 tháng đầu năm, cấp bằng độc quyền sáng chế tăng gần 60%

5 tháng đầu năm, cấp bằng độc quyền sáng chế tăng gần 60%

Số bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam tăng 56% trong dịch Covid-19

Số bằng độc quyền sáng chế tại Việt Nam tăng 56% trong dịch Covid-19

Giải pháp nào thúc đẩy thương hiệu, tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt?

Giải pháp nào thúc đẩy thương hiệu, tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt?

Phát triển thương hiệu cộng đồng gắn với chỉ dẫn địa lý để tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt

Phát triển thương hiệu cộng đồng gắn với chỉ dẫn địa lý để tăng sức cạnh tranh cho nông sản Việt

Chỉ dẫn địa lý: 'Tài sản' cần được khai thác

Nâng danh tiếng cho đặc sản địa phương

Kết nối người có - người cần

Mở rộng chỉ dẫn địa lý cho cây chủ lực

Hành tím 'Vĩnh Châu' được cấp chỉ dẫn địa lý

Khai thác hiệu quả chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý: Cơ hội cho các sản phẩm địa phương

Chỉ dẫn địa lý: Ưu tiên sản phẩm giá trị gia tăng cao

Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho nông sản

'Giấy thông hành' giúp nhung hươu Hà Tĩnh vươn xa

Chỉ dẫn địa lý - cơ hội để nhung hươu Hương Sơn nâng cao giá trị kinh tế

Chính thức công bố chỉ dẫn địa lý nhung hươu Hương Sơn

Nhung hươu Hương Sơn được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý đưa dừa xiêm xanh, bưởi da xanh vươn xa

Năm 2018, đã xử lý gần 43.000 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Đừng thờ ơ với chỉ dẫn địa lý

Hà Giang: Phát huy hiệu quả chỉ dẫn địa lý các sản phẩm nông nghiệp

Chỉ dẫn địa lý cho nông sản Việt: Cần thêm cơ chế

Cơ hội cho nông sản địa phương

Xây dựng thương hiệu nông sản: Giải pháp nâng sức cạnh tranh và tăng giá trị

Không hiểu kỹ sinh lý của cây, người trồng cam Hàm Yên và Bắc Quang thiệt hại lớn!

Cam sành Hà Giang được mùa, rớt giá, nông dân 'đánh bạc với giời'