Bộ Quốc phòng mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả

Bộ Quốc phòng mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả

Bộ Quốc phòng mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả

Bộ Quốc phòng mở đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả

Ngành Hải quan đi đầu về hiện đại hóa

Ngành Hải quan đi đầu về hiện đại hóa

Hải quan Hải Phòng ký thỏa thuận hợp tác với gần 8.000 doanh nghiệp

Hải quan Hải Phòng ký thỏa thuận hợp tác với gần 8.000 doanh nghiệp

Tổng cục Hải quan định danh hơn 300 hành vi vi phạm trong thực thi công vụ

Tổng cục Hải quan định danh hơn 300 hành vi vi phạm trong thực thi công vụ

Đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho CBCC hải quan về gia công, sản xuất XK

Đào tạo kỹ năng chuyên sâu cho CBCC hải quan về gia công, sản xuất XK

Nữ cán bộ tâm huyết với tuyên truyền chính sách hải quan

Nữ cán bộ tâm huyết với tuyên truyền chính sách hải quan

Sẽ tổ chức hội thao toàn ngành Hải quan vào năm 2020

Sẽ tổ chức hội thao toàn ngành Hải quan vào năm 2020

Tập huấn Hệ thống quản lý hải quan tự động cho 200 CBCC hải quan địa phương

Tập huấn Hệ thống quản lý hải quan tự động cho 200 CBCC hải quan địa phương

Hải quan Lạng Sơn triển khai hiệu quả Tuyên ngôn phục vụ khách hàng

Hải quan Lạng Sơn triển khai hiệu quả Tuyên ngôn phục vụ khách hàng

Ngành Hải quan: Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực

Ngành Hải quan: Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực