Số 'kỳ lân khởi nghiệp' cán mốc kỷ lục tại Mỹ

Số 'kỳ lân khởi nghiệp' cán mốc kỷ lục tại Mỹ

Theo công ty dữ liệu thị trường CB Insights, từ đầu năm tới nay, đã có 66 'kỳ lân khởi nghiệp' được hỗ trợ...