Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có lữ đoàn không quân riêng biệt?

Cảnh sát biển Việt Nam sẽ có lữ đoàn không quân riêng biệt?

Theo xu thế phát triển, việc xây dựng các đơn vị không quân trực Bộ tư lệnh Cảnh sát biển trong tương lai...