Thủ tướng muốn mỗi khách du lịch đến Lạng Sơn 'mua 1 con vịt quay mang về'!

Thủ tướng muốn mỗi khách du lịch đến Lạng Sơn 'mua 1 con vịt quay mang về'!

Thủ tướng: 'Dòng chảy thương mại cửa khẩu đọng lại phần nhỏ, Lạng Sơn sẽ khác'

Thủ tướng: 'Dòng chảy thương mại cửa khẩu đọng lại phần nhỏ, Lạng Sơn sẽ khác'

Thủ tướng đưa ra 5 định hướng phát triển cho tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng đưa ra 5 định hướng phát triển cho tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng: Không tuyến phòng thủ nào bằng nền kinh tế mạnh

Thủ tướng: Không tuyến phòng thủ nào bằng nền kinh tế mạnh

Phát triển hạ tầng tạo 'sức bật lớn' cho tỉnh Lạng Sơn

Phát triển hạ tầng tạo 'sức bật lớn' cho tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn

Thủ tướng dự hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất của Lạng Sơn

Thủ tướng dự hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất của Lạng Sơn