Hàng Việt Nam được ưa chuộng tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN

Hàng Việt Nam được ưa chuộng tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN

Đưa hàng hóa Việt tiếp cận nhà nhập khẩu Trung Quốc

Đưa hàng hóa Việt tiếp cận nhà nhập khẩu Trung Quốc

CAEXPO và CABIS - biểu tượng hợp tác kinh tế, thương mại ASEAN - Trung Quốc

CAEXPO và CABIS - biểu tượng hợp tác kinh tế, thương mại ASEAN - Trung Quốc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự CAEXPO và CABIS 2019

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự CAEXPO và CABIS 2019

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khai trương Khu gian hàng Việt Nam tại CAEXPO 2019

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khai trương Khu gian hàng Việt Nam tại CAEXPO 2019

Doanh nghiệp Việt gấp rút hoàn thiện gian hàng trước ngày khai mạc CAEXPO 2019

Doanh nghiệp Việt gấp rút hoàn thiện gian hàng trước ngày khai mạc CAEXPO 2019

Tiếp sức cho hợp tác ASEAN - Trung Quốc

Tiếp sức cho hợp tác ASEAN - Trung Quốc

CAEXPO - cơ hội thúc đẩy thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc

CAEXPO - cơ hội thúc đẩy thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc