Vì sao công tác bảo vệ cây xanh đô thị còn khó khăn

Vì sao công tác bảo vệ cây xanh đô thị còn khó khăn

Trên nhiều tuyến ngõ, phố tại Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh cây xanh bị xâm hại. Nhưng để xử lý các...