Điều tra vụ kẻ xấu dùng gạch, đá ném vỡ kính quán cà phê ở Hà Nội

Điều tra vụ kẻ xấu dùng gạch, đá ném vỡ kính quán cà phê ở Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ các vấn đề báo chí phản ánh

Khẩn trương điều tra vụ dùng gạch, đá phá hoại quán cà phê

Khẩn trương điều tra vụ dùng gạch, đá phá hoại quán cà phê

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu điều tra vụ ném gạch vào nhà dân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu điều tra vụ ném gạch vào nhà dân

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu điều tra vụ ném gạch quán cà phê

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu điều tra vụ ném gạch quán cà phê

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ ném gạch quán cà phê

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu điều tra vụ ném gạch quán cà phê