Cuộc săn lùng loài lươn điện với cú phóng 860 volt

Cuộc săn lùng loài lươn điện với cú phóng 860 volt

Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện lươn điện có đến ba loài khác nhau, với khả năng phóng ra dòng điện lên...