Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động đầu tư hiệu quả, bền vững

Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động đầu tư hiệu quả, bền vững

Hoạt động đối ngoại

Hoạt động đối ngoại

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

Hoan nghênh DN Bỉ đầu tư vào năng lượng sạch tại Việt Nam

Hoan nghênh DN Bỉ đầu tư vào năng lượng sạch tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm các dự án năng lượng sạch của Bỉ