Tiệc Sunday Brunch đầy cảm hứng ở Mai House Saigon

Tiệc Sunday Brunch đầy cảm hứng ở Mai House Saigon

Một Sunday Brunch hay còn gọi là 'bữa sáng muộn' ở Mai House Saigon mang đến không gian ấm cúng, phút giây...