Nâng cao chất lượng của đại biểu HĐND cấp xã - vấn đề cần quan tâm

Nâng cao chất lượng của đại biểu HĐND cấp xã - vấn đề cần quan tâm

Trong hệ thống các cơ quan nhà nước ở nước ta, HĐND các cấp có một vị trí chính trị hết sức quan trọng....
13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm sẽ được thực hiện từ ngày 1-7-2021 khi Luật Cư trú có hiệu lực...

13 hành vi về cư trú bị nghiêm cấm sẽ được thực hiện từ ngày 1-7-2021 khi Luật Cư trú có hiệu lực...

Xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam

Xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam

Tổ chức của HÐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? Ðại biểu Quốc hội và Ðại biểu HÐND phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Tổ chức của HÐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 có điểm gì mới? Ðại biểu Quốc hội và Ðại biểu HÐND phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Tác phong nghe dân, vì dân

Những quy định cần chú ý về bầu cử

Những quy định cần chú ý về bầu cử

Giá trị thực của bút phê

Giá trị thực của bút phê

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

CÁN BỘ TẬN TỤY, DÂN THÊM ẤM LÒNG

CÁN BỘ TẬN TỤY, DÂN THÊM ẤM LÒNG

Hết thời 'loạn' xuất khẩu lao động

Hết thời 'loạn' xuất khẩu lao động

Cần Thơ: Hướng dẫn, cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND

Cần Thơ: Hướng dẫn, cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND

Một Đội trưởng CSGT gương mẫu

Một Đội trưởng CSGT gương mẫu

Thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng CAND

Thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng CAND

Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách phải đủ tuổi tham gia ít nhất trọn một nhiệm kỳ

Cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử đại biểu HĐND chuyên trách phải đủ tuổi tham gia ít nhất trọn một nhiệm kỳ

Điều kiện đảng viên ứng cử đại biểu HĐND

Điều kiện đảng viên ứng cử đại biểu HĐND

'Không để lọt người chạy chức, chạy quyền vào Quốc hội'

'Không để lọt người chạy chức, chạy quyền vào Quốc hội'

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Đạt kết quả tích cực, đáng phấn khởi

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: Đạt kết quả tích cực, đáng phấn khởi

9 việc Điều tra viên, Cán bộ điều tra không được làm từ 15/01/2021

9 việc Điều tra viên, Cán bộ điều tra không được làm từ 15/01/2021

Ninh Bình: Ngành giáo dục nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công

Ninh Bình: Ngành giáo dục nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công

Lạng Sơn trong dòng chảy 75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư

Lạng Sơn trong dòng chảy 75 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư quy định thực hiện dân chủ trong điều tra của lực lượng CAND

Thông tư quy định thực hiện dân chủ trong điều tra của lực lượng CAND

Đổi mới cách tiếp cận doanh nghiệp

Đổi mới cách tiếp cận doanh nghiệp

Phạm lỗi gì thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ mất chức?

Phạm lỗi gì thì cán bộ, công chức, viên chức sẽ mất chức?

Công chức, viên chức mất việc ngay nếu phạm các lỗi sau

Công chức, viên chức mất việc ngay nếu phạm các lỗi sau

Chậm tăng lương cán bộ, công chức nếu mắc các lỗi sau

Chậm tăng lương cán bộ, công chức nếu mắc các lỗi sau

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nêu gương - trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của cán bộ, đảng viên

Nêu gương - trách nhiệm, bổn phận và đạo lý của cán bộ, đảng viên

Biện pháp mạnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Biện pháp mạnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Cán bộ, công chức bị chậm nâng lương nếu mắc các lỗi nào?

Cán bộ, công chức bị chậm nâng lương nếu mắc các lỗi nào?

Lưu ý quan trọng: Công chức, viên chức sẽ mất việc ngay nếu phạm các lỗi gì?

Lưu ý quan trọng: Công chức, viên chức sẽ mất việc ngay nếu phạm các lỗi gì?

Viên chức hách dịch: Nếu con ông này, em anh khác...

Viên chức hách dịch: Nếu con ông này, em anh khác...

Viên chức hách dịch có thể mất việc: Ai đánh giá?

Viên chức hách dịch có thể mất việc: Ai đánh giá?

Công chức sẽ bị giảm lương ngay nếu phạm lỗi

Công chức sẽ bị giảm lương ngay nếu phạm lỗi

NÓNG: Mắc các lỗi sau, cán bộ, công chức, viên chức bị kéo dài thời hạn nâng lương

NÓNG: Mắc các lỗi sau, cán bộ, công chức, viên chức bị kéo dài thời hạn nâng lương

Những lỗi vi phạm sẽ bị kỷ luật hạ bậc lương, công chức nhất định không được quên

Những lỗi vi phạm sẽ bị kỷ luật hạ bậc lương, công chức nhất định không được quên

Các trường hợp công chức, viên chức bị buộc thôi việc theo quy định mới nhất

Các trường hợp công chức, viên chức bị buộc thôi việc theo quy định mới nhất

NÓNG: Công chức, viên chức mất việc ngay nếu phạm các lỗi sau

NÓNG: Công chức, viên chức mất việc ngay nếu phạm các lỗi sau

Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng 7 tiêu chuẩn nào từ năm 2021?

Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng 7 tiêu chuẩn nào từ năm 2021?

Đại biểu Quốc hội mang 2 quốc tịch phải làm sao?

Đại biểu Quốc hội mang 2 quốc tịch phải làm sao?

Bộ máy công bộc và tinh thần vì dân

Bộ máy công bộc và tinh thần vì dân

Bỏ đánh giá công chức 'hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực'

Bỏ đánh giá công chức 'hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực'

Chính phủ bỏ yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm từ 20/8, thầy cô có biết?

Chính phủ bỏ yêu cầu sáng kiến kinh nghiệm từ 20/8, thầy cô có biết?

Xóa bỏ viên chức nhà nước ở thời điểm hiện tại là quá muộn?

Xóa bỏ viên chức nhà nước ở thời điểm hiện tại là quá muộn?

Bắc Giang: 4 'xin', 4 'luôn' và 5 'không'

Bắc Giang: 4 'xin', 4 'luôn' và 5 'không'

Sau nghi vấn hối lộ liên quan đến công ty Tenma Việt Nam, Bộ Tài chính chấn chính kỷ cương, kỷ luật hành chính

Sau nghi vấn hối lộ liên quan đến công ty Tenma Việt Nam, Bộ Tài chính chấn chính kỷ cương, kỷ luật hành chính