Ban hành quy trình vận hành điều tiết đập Sông Ray

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành quy trình vận hành điều tiết đập dâng Sông Ray. Nguyên tắc...