Trao hai quyết định nhân sự mới ở TP.HCM

Trao hai quyết định nhân sự mới ở TP.HCM

Bà Phan Thị Thắng và ông Lê Hòa Bình nhân quyết định làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.
Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

2 nhân sự nào sẽ được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM?

2 nhân sự nào sẽ được giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM?

TP.HCM sẽ bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP

TP.HCM sẽ bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP

Nhân sự mới

Nhân sự mới

Ban Bí thư chỉ định 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM

Ban Bí thư chỉ định 5 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM

5 người vừa được bổ sung vào BCH Đảng bộ TP.HCM là ai?

5 người vừa được bổ sung vào BCH Đảng bộ TP.HCM là ai?

Nhân sự mới tại TP.HCM và Hòa Bình

Nhân sự mới tại TP.HCM và Hòa Bình

Đảng bộ TP HCM có 5 thành ủy viên mới được Ban Bí thư chỉ định

Đảng bộ TP HCM có 5 thành ủy viên mới được Ban Bí thư chỉ định

TPHCM có thêm 5 Thành ủy viên

TPHCM có thêm 5 Thành ủy viên

Phê chuẩn bà Phan Thị Thắng làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Phê chuẩn bà Phan Thị Thắng làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM

Phê chuẩn bà Phan Thị Thắng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM

Phê chuẩn bà Phan Thị Thắng làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TPHCM

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM có thêm lãnh đạo mới

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM có thêm lãnh đạo mới

Hoàng Thùy quyết tâm đưa em gái chinh chiến tại đường đua sắc đẹp?

Hoàng Thùy quyết tâm đưa em gái chinh chiến tại đường đua sắc đẹp?

Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TPHCM