Cải thiện chất lượng cứu trợ thiên tai cho các tôn giáo

Cải thiện chất lượng cứu trợ thiên tai cho các tôn giáo

Tại buổi tập huấn về hiến chương nhân đạo và tiêu chuẩn cứu trợ cho các tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà...