Bằng chứng khác xác định Trung Quốc là nguồn gốc phá hủy tầng ozon

Bằng chứng khác xác định Trung Quốc là nguồn gốc phá hủy tầng ozon

Trong nhiều năm, các nhà khoa học môi trường đã không ngừng đặt ra câu hỏi: Thế giới đã cấm sử dụng nhiều...