Hỗ trợ sinh kế bền vững cho 50 hộ nông dân Hòa Bình

Hỗ trợ sinh kế bền vững cho 50 hộ nông dân Hòa Bình

ADM Dinh dưỡng vật nuôi Việt Nam và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam vừa khởi động dự án ADM Care hỗ trợ...
Nghệ An phân bổ hơn 727 tấn gạo hỗ trợ người nghèo Tết Nguyên đán 2021

Nghệ An phân bổ hơn 727 tấn gạo hỗ trợ người nghèo Tết Nguyên đán 2021

Hình ảnh gia đình Biden làm từ thiện trước ngày nhậm chức

Hình ảnh gia đình Biden làm từ thiện trước ngày nhậm chức

Hiệu quả từ Dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo ở huyện Bá Thước

Hiệu quả từ Dự án Nhân rộng mô hình giảm nghèo ở huyện Bá Thước

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐÃ XUẤT CẤP 132.100 TẤN GẠO TRONG NĂM 2020

TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐÃ XUẤT CẤP 132.100 TẤN GẠO TRONG NĂM 2020

Năm 2020, xuất cấp 132.100 tấn gạo dự trữ quốc gia

Năm 2020, xuất cấp 132.100 tấn gạo dự trữ quốc gia

Tài chính phải góp phần khơi dậy và giải phóng nhiều nguồn lực của đất nước

Tài chính phải góp phần khơi dậy và giải phóng nhiều nguồn lực của đất nước

10 địa phương đề nghị hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán

10 địa phương đề nghị hỗ trợ gạo dịp Tết Nguyên đán

Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu

Thủ tướng nói về con số 'vững mạnh của nền tài chính quốc gia'

Thủ tướng nói về con số 'vững mạnh của nền tài chính quốc gia'

Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên Đán 2021

Sẵn sàng xuất cấp gạo dự trữ để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên Đán 2021

Ngành Tài chính hoàn thành vượt kế hoạch nhiệm vụ tài chính ngân sách

Ngành Tài chính hoàn thành vượt kế hoạch nhiệm vụ tài chính ngân sách

Chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt sứ mệnh bảo đảm huyết mạch nền kinh tế

Chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt sứ mệnh bảo đảm huyết mạch nền kinh tế

Đã chi trên 18.000 tỉ phòng, chống dịch, hỗ trợ dân...

Đã chi trên 18.000 tỉ phòng, chống dịch, hỗ trợ dân...

Thủ tướng: Tài chính phải để sản xuất kinh doanh phát triển

Thủ tướng: Tài chính phải để sản xuất kinh doanh phát triển

Cơ cấu thu bền vững, chi ngân sách hợp lý

Cơ cấu thu bền vững, chi ngân sách hợp lý

Giảm kinh phí hội nghị, đi công tác, ngân sách tiết kiệm được 49,3 ngàn tỉ đồng

Giảm kinh phí hội nghị, đi công tác, ngân sách tiết kiệm được 49,3 ngàn tỉ đồng

Thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng

Thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2020 đạt trên 1,5 triệu tỷ đồng

Giai đoạn 2016-2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6,9 triệu tỷ đồng

Giai đoạn 2016-2020, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6,9 triệu tỷ đồng

Đảm bảo cân đối ngân sách, góp phần hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Đảm bảo cân đối ngân sách, góp phần hoàn thành cao nhất nhiệm vụ tài chính - ngân sách

Kỷ tử hóa ra có cả loại màu đen, muốn mua cũng khó

Kỷ tử hóa ra có cả loại màu đen, muốn mua cũng khó

Năm 2021 phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước từ 3 - 5% so với dự toán

Năm 2021 phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước từ 3 - 5% so với dự toán

Thu ngân sách năm 2020 đạt 98% dự toán

Thu ngân sách năm 2020 đạt 98% dự toán

Bộ Tài chính chốt thu ngân sách năm 2020 ước đạt 1,48 triệu tỷ đồng

Bộ Tài chính chốt thu ngân sách năm 2020 ước đạt 1,48 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 98% dự toán

Thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 98% dự toán

Chính phủ đã hỗ trợ gần 2.162 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Chính phủ đã hỗ trợ gần 2.162 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Harry - Meghan xây trung tâm cứu đói

Harry - Meghan xây trung tâm cứu đói

Đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng lũ bão

Đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng lũ bão

Giảm nghèo: Cần cả trái tim!

Giảm nghèo: Cần cả trái tim!

Tổ chức hội thi kể chuyện 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2020

Tổ chức hội thi kể chuyện 'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2020

Thêm 3.500 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ

Thêm 3.500 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ

Bội chi ngân sách gần 109.000 tỷ đồng sau 11 tháng

Bội chi ngân sách gần 109.000 tỷ đồng sau 11 tháng

Việt Nam chi gần 18.000 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Việt Nam chi gần 18.000 tỷ đồng phòng chống dịch Covid-19

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,26 triệu tỷ đồng trong 11 tháng

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,26 triệu tỷ đồng trong 11 tháng

Chi gần 18 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Chi gần 18 nghìn tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thu ngân sách mới đạt 83,4% dự toán

Thu ngân sách mới đạt 83,4% dự toán

Những đại kỵ khi ăn sữa chua cần biết để tránh rước bệnh vào người

Những đại kỵ khi ăn sữa chua cần biết để tránh rước bệnh vào người

Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia

Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia

Ngân sách đã chi 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19

Ngân sách đã chi 17.900 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch COVID-19

Xuất cấp 3.500 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình, Quảng Ngãi

Xuất cấp 3.500 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình, Quảng Ngãi

Chính phủ xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi

Chính phủ xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi

Hoàn thành xuất cấp 1000 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Bình Định

Hoàn thành xuất cấp 1000 tấn gạo hỗ trợ người dân tỉnh Bình Định

Xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi

Xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi

Xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình, Quảng Ngãi

Xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình, Quảng Ngãi

Xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi

Xuất cấp hơn 3.500 tấn gạo hỗ trợ tỉnh Quảng Bình, Quảng Ngãi