Bi kịch em gái đẩy anh trai vào vòng lao lý

Bi kịch em gái đẩy anh trai vào vòng lao lý

Nghệ An: Hám lợi, em gái đẩy anh trai vào tù

Nghệ An: Hám lợi, em gái đẩy anh trai vào tù

Lừa bán thai phụ sang Trung Quốc với giá 140 triệu đồng

Lừa bán thai phụ sang Trung Quốc với giá 140 triệu đồng

Cháy kho hàng bông, vải sợi

Cháy kho hàng bông, vải sợi

Những chuyến 'hàng người' qua biên giới

Những chuyến 'hàng người' qua biên giới

Mua bán người, 4 đối tượng bị bắt giữ

Mua bán người, 4 đối tượng bị bắt giữ

Bắt khẩn cấp nhiều đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt khẩn cấp nhiều đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Lừa bán 2 cô gái sang Trung Quốc lấy 200 triệu đồng

Lừa bán 2 cô gái sang Trung Quốc lấy 200 triệu đồng

Bắt 4 đối tượng lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc lấy 260 triệu đồng

Bắt 4 đối tượng lừa bán phụ nữ qua Trung Quốc lấy 260 triệu đồng

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng buôn bán người ở Nghệ An

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng buôn bán người ở Nghệ An

2 cô gái tố cáo 4 kẻ buôn người

2 cô gái tố cáo 4 kẻ buôn người

Bắt 4 đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt 4 đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc

Bắt giữ 4 đối tượng trong hai vụ mua bán người

Bắt giữ 4 đối tượng trong hai vụ mua bán người

Nghệ An: Bắt khẩn cấp 4 đối tượng buôn bán người

Nghệ An: Bắt khẩn cấp 4 đối tượng buôn bán người