Chậm triển khai cụm công nghiệp

Chậm triển khai cụm công nghiệp

Từ hàng chục cụm công nghiệp (CCN) được quy hoạch ban đầu, hiện nay số lượng CCN của Đồng Nai đã được rút...
Cụm công nghiệp biến thành khu dân cư trái phép, huyện Vụ Bản cho là 'chuyện đã rồi'

Cụm công nghiệp biến thành khu dân cư trái phép, huyện Vụ Bản cho là 'chuyện đã rồi'

Phù phép Cụm công nghiệp thành khu dân cư: Huyện Vụ Bản trả lời kiểu 'hòa cả làng'

Phù phép Cụm công nghiệp thành khu dân cư: Huyện Vụ Bản trả lời kiểu 'hòa cả làng'

Phù phép cụm công nghiệp thành khu dân cư ở Vụ Bản: Huyện đang kiểm tra

Phù phép cụm công nghiệp thành khu dân cư ở Vụ Bản: Huyện đang kiểm tra

Huyện Vụ Bản phù phép Cụm công nghiệp thành khu dân cư, ai chịu trách nhiệm?

Huyện Vụ Bản phù phép Cụm công nghiệp thành khu dân cư, ai chịu trách nhiệm?

Nhà mọc trên đất dự án công nghiệp Vụ Bản: Dân làng nghề không có đất sản xuất

Nhà mọc trên đất dự án công nghiệp Vụ Bản: Dân làng nghề không có đất sản xuất

Cận cảnh khu dân cư mọc trên đất Cụm công nghiệp huyện Vụ Bản

Nhà ở mọc trên đất dự án CN huyện Vụ Bản: 'Trách nhiệm Chủ tịch tỉnh ở đâu'?

Hàng loạt nhà ở không phép mọc trên dự án Cụm công nghiệp huyện Vụ Bản