Người dầu khí có quyền tự hào

Người dầu khí có quyền tự hào

Đi từ 'không' đến 'có', sau 45 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã xây dựng...
Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau: Chia sẻ kinh nghiệm, trí tuệ, tài nguyên để cùng phát triển

Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau: Chia sẻ kinh nghiệm, trí tuệ, tài nguyên để cùng phát triển

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại Cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại Cụm Khí – Điện – Đạm Cà Mau

Hội CCB PVCFC tổng kết 5 năm phong trào 'Cựu chiến binh gương mẫu'

Hội CCB PVCFC tổng kết 5 năm phong trào 'Cựu chiến binh gương mẫu'

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc tại cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng làm việc tại cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau

Từ 1/7, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Từ 1/7, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có Tổng giám đốc mới

Phó tổng giám đốc PVN được giới thiệu làm Tổng giám đốc PVN

Cà Mau kiến nghị Chính phủ đảm bảo nguồn cung khí cho Cụm Khí-Điện-Đạm

Tháo gỡ khó khăn để Đạm Cà Mau tiếp tục là động lực kinh tế khu vực

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau: Tháo gỡ khó khăn để Đạm Cà Mau tiếp tục là động lực kinh tế khu vực

Ký Thỏa thuận khung mua bán khí bổ sung cho cụm Khí- Điện- Đạm Cà Mau

PVN với 'sứ mệnh' đặt nền móng cho kinh tế vùng