Minh bạch, thống nhất trong phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Minh bạch, thống nhất trong phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Cục Kiểm định Hải quan đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy trình phân tích để phân loại, phân tích...
Giảm thời gian thông quan, tăng hiệu quả quản lý

Giảm thời gian thông quan, tăng hiệu quả quản lý

Đôn đốc thực hiện Thông tư 17 về phân loại phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu

Đôn đốc thực hiện Thông tư 17 về phân loại phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu

Quy định mới về kiểm tra chuyên ngành: 5 nhóm vấn đề cần lưu ý

Quy định mới về kiểm tra chuyên ngành: 5 nhóm vấn đề cần lưu ý

Cải cách phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu: Doanh nghiệp và hải quan cùng hưởng lợi

Cải cách phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu: Doanh nghiệp và hải quan cùng hưởng lợi

Triển khai đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành: Tiếp tục nâng cao năng lực kiểm định hải quan

Triển khai đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành: Tiếp tục nâng cao năng lực kiểm định hải quan

Tổng cục Hải quan tuyển dụng 413 chỉ tiêu công chức năm 2021

Tổng cục Hải quan tuyển dụng 413 chỉ tiêu công chức năm 2021

Tổng cục Hải quan tuyển dụng 413 chỉ tiêu công chức năm 2021

Tổng cục Hải quan tuyển dụng 413 chỉ tiêu công chức năm 2021

Sửa quy định về phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Sửa quy định về phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Cải cách kiểm tra chuyên ngành: Triển khai hiệu quả mô hình mới từ năm 2022

Cải cách kiểm tra chuyên ngành: Triển khai hiệu quả mô hình mới từ năm 2022

3 cục hải quan dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính

3 cục hải quan dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính

Thủ tục hải quan xuất khẩu đá vôi: Tạo thuận lợi trên cơ sở tuân thủ pháp luật

Thủ tục hải quan xuất khẩu đá vôi: Tạo thuận lợi trên cơ sở tuân thủ pháp luật

Hải quan đòi truy đủ thuế đá vôi xuất khẩu

Hải quan đòi truy đủ thuế đá vôi xuất khẩu

Doanh nghiệp khai sai tên thép nhập khẩu để trốn thuế

Doanh nghiệp khai sai tên thép nhập khẩu để trốn thuế

Một doanh nghiệp khai sai tên thép nhập khẩu để trốn thuế

Một doanh nghiệp khai sai tên thép nhập khẩu để trốn thuế

Họ đã 'phù phép' biến quặng thành xỉ như thế nào?

Họ đã 'phù phép' biến quặng thành xỉ như thế nào?

Đề nghị truy tố 5 cán bộ hải quan 'phù phép' tinh quặng sắt thành… xỉ

Đề nghị truy tố 5 cán bộ hải quan 'phù phép' tinh quặng sắt thành… xỉ

Khởi tố hàng loạt cán bộ Tổng cục Hải quan vì tiếp tay cho buôn lậu

Khởi tố hàng loạt cán bộ Tổng cục Hải quan vì tiếp tay cho buôn lậu

Đề nghị truy tố nhóm cán bộ hải quan

Đề nghị truy tố nhóm cán bộ hải quan

Đề nghị truy tố hàng hoạt cán bộ hải quan

Đề nghị truy tố hàng hoạt cán bộ hải quan

Vì sao nhóm cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan bị khởi tố?

Vì sao nhóm cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan bị khởi tố?

Kết luận điều tra vụ 5 cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu

Kết luận điều tra vụ 5 cán bộ Hải quan tiếp tay cho buôn lậu

Đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu

Khởi tố chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan

Bắt tạm giam cán bộ Tổng cục Hải quan

Khởi tố bị can lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Tin nóng ngày 5/6: Chỉ 1 tuần hoạt động, tổ công tác 140 khiến tội phạm run sợ

Tin nóng ngày 5/6: Chỉ 1 tuần hoạt động, tổ công tác 140 khiến tội phạm run sợ

Bắt tạm giam chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan

Bắt tạm giam chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan

Bắt chuyên viên Tổng cục Hải quan liên quan vụ buôn lậu

Bắt chuyên viên Tổng cục Hải quan liên quan vụ buôn lậu

Bắt một cán bộ Tổng cục Hải quan tiếp tay buôn lậu

Bắt một cán bộ Tổng cục Hải quan tiếp tay buôn lậu

Vụ buôn lậu ở cửa khẩu Lào Cai: Khởi tố chuyên viên Cục Kiểm định

Vụ buôn lậu ở cửa khẩu Lào Cai: Khởi tố chuyên viên Cục Kiểm định

Khởi tố chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan

Khởi tố chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan

Khởi tố chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan

Khởi tố chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan

Bắt thêm 1 cán bộ Tổng cục Hải quan liên quan vụ buôn lậu hơn 56.700 tấn quặng

Bắt thêm 1 cán bộ Tổng cục Hải quan liên quan vụ buôn lậu hơn 56.700 tấn quặng

Khởi tố, bắt tạm giam 1 cán bộ Cục Kiểm định Hải quan

Khởi tố, bắt tạm giam 1 cán bộ Cục Kiểm định Hải quan

Bắt chuyên viên Cục Kiểm định Hải quan lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ

Bắt chuyên viên Cục Kiểm định Hải quan lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ

Khởi tố, bắt tạm giam một chuyên viên Tổng cục Hải quan

Khởi tố, bắt tạm giam một chuyên viên Tổng cục Hải quan

Phê chuẩn khởi tố cán bộ Tổng cục Hải quan tiếp tay buôn lậu

Phê chuẩn khởi tố cán bộ Tổng cục Hải quan tiếp tay buôn lậu

Bộ Công an quyết định bắt thêm 1 cán bộ Tổng cục Hải quan

Bộ Công an quyết định bắt thêm 1 cán bộ Tổng cục Hải quan

Bắt chuyên viên của Tổng cục Hải quan vụ buôn lậu tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai

Bắt chuyên viên của Tổng cục Hải quan vụ buôn lậu tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai

Bộ Công an bắt thêm 1 cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan

Bộ Công an bắt thêm 1 cán bộ thuộc Tổng cục Hải quan

Bắt giam cán bộ Tổng cục Hải quan liên quan đến vụ buôn lậu

Bắt giam cán bộ Tổng cục Hải quan liên quan đến vụ buôn lậu

Bắt một chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan

Bắt một chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan

Khởi tố bị can, bắt tạm giam chuyên viên Cục Kiểm định Hải quan

Khởi tố bị can, bắt tạm giam chuyên viên Cục Kiểm định Hải quan

Bắt cán bộ Tổng cục Hải quan liên quan vụ buôn lậu 56.700 tấn quặng

Bắt cán bộ Tổng cục Hải quan liên quan vụ buôn lậu 56.700 tấn quặng