Tiêu hủy container phế liệu tồn đọng

Tiêu hủy container phế liệu tồn đọng

Phế liệu nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia mới được thông quan

Phế liệu nhập khẩu phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia mới được thông quan

Cử công chức phối hợp lấy mẫu kiểm định phế liệu nhập khẩu

Cử công chức phối hợp lấy mẫu kiểm định phế liệu nhập khẩu

Bị vạ lây vì rác thế giới đổ vào Việt Nam

Bị vạ lây vì rác thế giới đổ vào Việt Nam

Công nhân tăng ca hơn 300 giờ, chủ doanh nghiệp chưa hài lòng

Công nhân tăng ca hơn 300 giờ, chủ doanh nghiệp chưa hài lòng

Chính thức 'siết' nhập khẩu phế liệu

Chính thức 'siết' nhập khẩu phế liệu

Hải quan 'lệnh' siết nhập khẩu phế liệu, Hiệp hội Giấy và Bột giấy 'kêu' làm khó doanh nghiệp

Hải quan 'lệnh' siết nhập khẩu phế liệu, Hiệp hội Giấy và Bột giấy 'kêu' làm khó doanh nghiệp