Minh bạch, thống nhất trong phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Minh bạch, thống nhất trong phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Cục Kiểm định Hải quan đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện quy trình phân tích để phân loại, phân tích...
Hải quan Long An: Nhiều giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu

Hải quan Long An: Nhiều giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu

Long An: Thu thuế xuất nhập khẩu tăng 98% so với cùng kỳ

Long An: Thu thuế xuất nhập khẩu tăng 98% so với cùng kỳ

Cục Hải quan Long An: Thu ngân sách, chống buôn lậu chuyển biến tích cực

Cục Hải quan Long An: Thu ngân sách, chống buôn lậu chuyển biến tích cực

2 doanh nghiệp được mở rộng kho ngoại quan tại Bình Dương, Long An

2 doanh nghiệp được mở rộng kho ngoại quan tại Bình Dương, Long An

Hải quan Long An: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Hải quan Long An: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Cục Hải quan Long An: Mục tiêu thu ngân sách năm 2021 vượt chỉ tiêu được giao

Cục Hải quan Long An: Mục tiêu thu ngân sách năm 2021 vượt chỉ tiêu được giao

Hải quan Long An: Nỗ lực thu ngân sách cuối năm

Hải quan Long An: Nỗ lực thu ngân sách cuối năm

Long An: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử

Long An: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử

Doanh nghiệp vận chuyển hàng sang cửa khẩu Bình Hiệp tránh ách tắc

Doanh nghiệp vận chuyển hàng sang Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tránh ách tắc

Doanh nghiệp vận chuyển hàng sang Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tránh ách tắc

Nợ thuế hơn 3 tỷ đồng, một doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh

Nợ thuế hơn 3 tỷ đồng, một doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh

Nợ hơn 3 tỷ đồng thuế, doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh

Nợ hơn 3 tỷ đồng thuế, doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh

Lập Chi cục Hải quan Bến Tre thuộc Hải quan Long An

Lập Chi cục Hải quan Bến Tre thuộc Hải quan Long An

Sáp nhập 14 chi cục, giải thể 1 chi cục hải quan

Sáp nhập 14 chi cục, giải thể 1 chi cục hải quan

Sáp nhập 14 chi cục, giải thể 1 chi cục hải quan

Sáp nhập 14 chi cục, giải thể 1 chi cục hải quan

Sáp nhập 14 chi cục, giải thể 01 chi cục hải quan

Sáp nhập 14 chi cục, giải thể 01 chi cục hải quan

Chống buôn lậu: Giảm nhưng chưa hiệu quả!

Chống buôn lậu: Giảm nhưng chưa hiệu quả!

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Chống buôn lậu qua biên giới, quản lý thị trường phải là chủ công

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Chống buôn lậu qua biên giới, quản lý thị trường phải là chủ công

ACB rút lui, Tổng cục Hải quan tìm ngân hàng làm đại lý hoàn thuế tại sân bay Đà Nẵng và Phú Quốc

ACB rút lui, Tổng cục Hải quan tìm ngân hàng làm đại lý hoàn thuế tại sân bay Đà Nẵng và Phú Quốc

8 Cục hải quan bị 'áp' chỉ tiêu thu ngân sách thêm 5.800 tỷ

8 Cục hải quan bị 'áp' chỉ tiêu thu ngân sách thêm 5.800 tỷ