Tìm kiếm quy tập gần 6.000 hài cốt liệt sĩ trong gần 2 năm

Tìm kiếm quy tập gần 6.000 hài cốt liệt sĩ trong gần 2 năm

Chờ ý kiến chỉ đạo của cơ quan cấp trên

Bảo đảm minh bạch trong thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Bảo đảm minh bạch trong thực hiện chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Sớm liên hệ với Cục Chính trị Quân khu 1

Cán bộ tiếp tay làm hồ sơ thương binh giả

Cán bộ tiếp tay làm hồ sơ thương binh giả

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Hậu Giang

Đề cao trách nhiệm, vẹn nghĩa tri ân với dân công hỏa tuyến

Đề cao trách nhiệm, vẹn nghĩa tri ân với dân công hỏa tuyến

Gặp người thương binh 42 năm mỏi mòn đi làm chế độ chính sách cho mình

Gặp người thương binh 42 năm mỏi mòn đi làm chế độ chính sách cho mình

Vì sao Công an TP.HCM 'bất lực' trước hàng loạt thủ tục chế độ chính sách cho chiến sĩ công an kéo dài đến 42 năm?

Vì sao Công an TP.HCM 'bất lực' trước hàng loạt thủ tục chế độ chính sách cho chiến sĩ công an kéo dài đến 42 năm?