Xây dựng và vận hành giao diện trực tuyến đánh giá rủi ro về biến đổi khí hậu

Xây dựng và vận hành giao diện trực tuyến đánh giá rủi ro về biến đổi khí hậu

Theo kế hoạch, quý I/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), UNDP cùng các Bộ, cơ quan liên quan sẽ...
Tổng kết dự án chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cacbon tại Việt Nam

Tổng kết dự án chuẩn bị sẵn sàng cho xây dựng thị trường cacbon tại Việt Nam

Biến đổi khí hậu: Việt Nam vượt thách thức ra sao?

Biến đổi khí hậu: Việt Nam vượt thách thức ra sao?

Kiến tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững

Kiến tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững

Tạo đà phát triển mạnh mẽ cho đồng bằng sông Cửu Long

Tạo đà phát triển mạnh mẽ cho đồng bằng sông Cửu Long

Tháo gỡ rào cản cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tháo gỡ rào cản cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Biến đổi khí hậu: Thách thức lớn Việt Nam cần vượt qua

Biến đổi khí hậu: Thách thức lớn Việt Nam cần vượt qua

Sẽ có thị trường mua bán tín chỉ carbon 5 năm tới

Sẽ có thị trường mua bán tín chỉ carbon 5 năm tới

Việt Nam tham gia Liên minh Tăng cường hiệu quả làm mát toàn cầu

Việt Nam tham gia Liên minh Tăng cường hiệu quả làm mát toàn cầu

Để đồng bằng sông Cửu Long có mức phát triển khá và bền vững

Để đồng bằng sông Cửu Long có mức phát triển khá và bền vững

Thị trường mua bán tín chỉ cacbon tại Việt Nam: Dư địa nhiều, khai thác ít

Thị trường mua bán tín chỉ cacbon tại Việt Nam: Dư địa nhiều, khai thác ít

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường hướng tới hệ sinh thái

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN về môi trường hướng tới hệ sinh thái

Thanh niên là hạt nhân tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

Thanh niên là hạt nhân tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

Định giá cho khí thải

Định giá cho khí thải

Sử dụng đường sắt đô thị giúp giảm phát thải nhà kính

Sử dụng đường sắt đô thị giúp giảm phát thải nhà kính

Đường sắt đô thị giúp giảm 151.000 tấn CO2/năm ở Việt Nam

Đường sắt đô thị giúp giảm 151.000 tấn CO2/năm ở Việt Nam

Khảo sát của JICA: Đường sắt đô thị giúp giảm phát thải CO2

Khảo sát của JICA: Đường sắt đô thị giúp giảm phát thải CO2

Đường sắt đô thị giúp giảm phát thải CO2

Đường sắt đô thị giúp giảm phát thải CO2

Đường sắt đô thị giúp giảm phát thải CO2

Đường sắt đô thị giúp giảm phát thải CO2

Khảo sát của JICA: Đường sắt đô thị giúp giảm phát thải C02

Khảo sát của JICA: Đường sắt đô thị giúp giảm phát thải C02

Khảo sát của JICA: Đường sắt đô thị giúp giảm phát thải CO2

Khảo sát của JICA: Đường sắt đô thị giúp giảm phát thải CO2

JICA: Đường sắt đô thị sẽ góp phần giúp giảm phát thải CO2

JICA: Đường sắt đô thị sẽ góp phần giúp giảm phát thải CO2

Xây dựng và phát triển thị trường carbon ở Việt Nam

Xây dựng và phát triển thị trường carbon ở Việt Nam

Việt Nam thuộc tốp 16 nước sớm nộp báo cáo về biến đổi khí hậu

Việt Nam thuộc tốp 16 nước sớm nộp báo cáo về biến đổi khí hậu

Tập huấn kiến thức về biến đổi khí hậu

Tập huấn kiến thức về biến đổi khí hậu

Gia Lai : 5 tôn giáo tập huấn ứng phó biến đổi khí hậu

Gia Lai : 5 tôn giáo tập huấn ứng phó biến đổi khí hậu

Các tôn giáo bàn cách ứng phó với biến đổi khí hậu

Nhân rộng các mô hình điểm trong các tôn giáo về bảo vệ môi trường

Nhân rộng các mô hình điểm trong các tôn giáo về bảo vệ môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường

Chung tay bảo vệ môi trường

Tổ chức ngày hội 'Cộng đồng chung tay bảo vệ trái đất xanh'

Tổ chức ngày hội 'Cộng đồng chung tay bảo vệ trái đất xanh'

Sôi nổi ngày hội 'Cộng đồng chung tay bảo vệ trái đất xanh' tại Nghệ An

Sôi nổi ngày hội 'Cộng đồng chung tay bảo vệ trái đất xanh' tại Nghệ An

Việt Nam nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ tầng ozone

Việt Nam nỗ lực hoàn thiện hành lang pháp lý bảo vệ tầng ozone

Hành trình bảo vệ tầng ozone vì sự sống

Hành trình bảo vệ tầng ozone vì sự sống

Bắt trend cùng 4 xu hướng TikTok vui nhộn

Bắt trend cùng 4 xu hướng TikTok vui nhộn

Những xu hướng nổi bật trên TikTok tháng 8

Việt Nam quyết tâm loại bỏ nhóm chất HCFC, bảo vệ tầng ozone của trái đất

Việt Nam quyết tâm loại bỏ nhóm chất HCFC, bảo vệ tầng ozone của trái đất

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông

Bổ nhiệm lãnh đạo mới Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự 3 Bộ

Việt Nam huy động nguồn lực thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu

Việt Nam huy động nguồn lực thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu

Thực hiện nền kinh tế vì khí hậu: Băn khoăn lỗ hổng chính sách

Thực hiện nền kinh tế vì khí hậu: Băn khoăn lỗ hổng chính sách

Đến năm 2030, Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính

Đến năm 2030, Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính

Hà Nội : Hơn 400 Tăng Ni sinh dự tập huấn biến đổi khí hậu

Hà Nội : Hơn 400 Tăng Ni sinh dự tập huấn biến đổi khí hậu

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

Quảng Ninh: Tham vấn hệ thống tín chỉ carbon trong quản lý chất thải rắn đô thị

Quảng Ninh: Tham vấn hệ thống tín chỉ carbon trong quản lý chất thải rắn đô thị