Kiện bản quyền 'Chút tình' 150 triệu: Đàm Vĩnh Hưng hay Tiếng Hát Việt phải trả?

Kiện bản quyền 'Chút tình' 150 triệu: Đàm Vĩnh Hưng hay Tiếng Hát Việt phải trả?

Vì sao tạm hoãn phiên tòa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện?

Vì sao tạm hoãn phiên tòa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện?

Tòa xử vụ kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hoãn bất ngờ

Tòa xử vụ kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hoãn bất ngờ

Phiên tòa xử vụ nhạc sĩ Trường Nhân kiện Đàm Vĩnh Hưng bị hoãn

Phiên tòa xử vụ nhạc sĩ Trường Nhân kiện Đàm Vĩnh Hưng bị hoãn

Bị khởi kiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không tới tòa

Bị khởi kiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng không tới tòa

Hoãn phiên tòa tranh chấp bản quyền giữa Đàm Vĩnh Hưng và nhạc sĩ Trường Nhân

Hoãn phiên tòa tranh chấp bản quyền giữa Đàm Vĩnh Hưng và nhạc sĩ Trường Nhân

Hoãn phiên tòa vụ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện

Hoãn phiên tòa vụ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện

Vì sao ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện đòi bồi thường 150 triệu?

Vì sao ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị kiện đòi bồi thường 150 triệu?

Nhạc sĩ kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đòi bồi thường 200 triệu đồng

Nhạc sĩ kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, đòi bồi thường 200 triệu đồng

Vì sao Đàm Vĩnh Hưng bị nhạc sĩ kiện, đòi bồi thường 150 triệu?

Vì sao Đàm Vĩnh Hưng bị nhạc sĩ kiện, đòi bồi thường 150 triệu?

Một nhạc sĩ kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì bài hát 'Chút tình phai'

Một nhạc sĩ kiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vì bài hát 'Chút tình phai'

Nhạc sĩ kiện Đàm Vĩnh Hưng thay đổi yêu cầu trước khi tòa xử

Nhạc sĩ kiện Đàm Vĩnh Hưng thay đổi yêu cầu trước khi tòa xử