Trở thành kẻ tội đồ sau khi lên biên giới Trung Quốc làm thuê

Trở thành kẻ tội đồ sau khi lên biên giới Trung Quốc làm thuê

Chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng bằng chiêu trò dọa người khác phạm tội

Chiếm đoạt 4,6 tỷ đồng bằng chiêu trò dọa người khác phạm tội

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ thượng cờ rủ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình, bắt đầu 2 ngày Quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thượng cờ rủ tại Quảng trường Ba Đình, bắt đầu 2 ngày Quốc tang cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ thượng cờ rủ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ thượng cờ rủ cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Treo cờ rủ trong 2 ngày tang lễ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Thực hiện nghi thức Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cuba để quốc tang tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang