Thượng cờ ASEAN tại Lào nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Hiệp hội

Thượng cờ ASEAN tại Lào nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Hiệp hội

Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Hiệp hội

Lễ thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập Hiệp hội

Lễ Thượng cờ kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập ASEAN

Lễ Thượng cờ kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập ASEAN

ASEAN là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

ASEAN là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

Việt Nam cam kết cùng ASEAN triển khai hiệu quả Tầm nhìn 2025

Việt Nam cam kết cùng ASEAN triển khai hiệu quả Tầm nhìn 2025

Việt Nam cam kết cùng ASEAN triển khai hiệu quả Tầm nhìn 2025

Việt Nam cam kết cùng ASEAN triển khai hiệu quả Tầm nhìn 2025

Cờ ASEAN tung bay trong lễ thượng cờ kỷ niệm 51 năm thành lập

Cờ ASEAN tung bay trong lễ thượng cờ kỷ niệm 51 năm thành lập

Toàn cảnh Thượng cờ kỷ niệm 51 năm thành lập ASEAN tại Bộ Ngoại giao

Toàn cảnh Thượng cờ kỷ niệm 51 năm thành lập ASEAN tại Bộ Ngoại giao

Lễ Thượng cờ kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập ASEAN

Lễ Thượng cờ kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập ASEAN

Lễ thượng cờ kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập ASEAN tại Hà Nội

Lễ thượng cờ kỷ niệm 51 năm Ngày thành lập ASEAN tại Hà Nội

Việt Nam cam kết cùng ASEAN triển khai hiệu quả Tầm nhìn 2025

Việt Nam cam kết cùng ASEAN triển khai hiệu quả Tầm nhìn 2025

Ngày hội thể thao ASEAN tại Ấn Độ

Ngày hội thể thao ASEAN tại Ấn Độ