Chuyên gia phương Tây dự đoán nguy cơ xảy ra 'nội chiến mới' ở Hoa Kỳ

Chuyên gia phương Tây dự đoán nguy cơ xảy ra 'nội chiến mới' ở Hoa Kỳ

Từ những sự kiện đang xảy ra gần đây tại Hoa Kỳ, cũng như căn cứ trên các điểm tương đồng với các biến động...