Khánh Ngân và hành trình đăng quang Miss Globe 2017

Khánh Ngân và hành trình đăng quang Miss Globe 2017

Khánh Ngân đăng quang 'Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu 2017'

Khánh Ngân đăng quang 'Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu 2017'

Đỗ Trần Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Đỗ Trần Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Đỗ Trần Khánh Ngân đăng quang Hoa hậu Hoàn Cầu 2017

Đỗ Trần Khánh Ngân đăng quang Hoa hậu Hoàn Cầu 2017

Học trò Phạm Hương xuất sắc lên ngôi Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu 2017

Học trò Phạm Hương xuất sắc lên ngôi Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu 2017

Hoa khôi Du lịch Việt Nam Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Hoa khôi Du lịch Việt Nam Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Đỗ Trần Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017, Việt Nam có Hoa hậu Quốc tế đầu tiên

Đỗ Trần Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017, Việt Nam có Hoa hậu Quốc tế đầu tiên

Đỗ Trần Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Đỗ Trần Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017

Khánh Ngân đăng quang Miss Globe 2017