Học sinh Việt Nam tiếp tục đoạt Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2018

Học sinh Việt Nam tiếp tục đoạt Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2018

HCV Vật lý quốc tế Nguyễn Ngọc Long: Chàng trai đa tài, hài hước

HCV Vật lý quốc tế Nguyễn Ngọc Long: Chàng trai đa tài, hài hước

Infographic: Chân dung 5 thí sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Vật lý

Infographic: Chân dung 5 thí sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Vật lý

Việt Nam đoạt 3 huy chương vàng tại Olympic vật lý, hóa học

Chân dung 5 thí sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Vật lý

Chân dung 5 thí sinh Việt Nam giành huy chương Olympic Vật lý

Việt Nam có thành tích cao tại Olympic Hóa học 2018

Việt Nam có thành tích cao tại Olympic Hóa học 2018

Việt Nam đoạt 2 huy chương vàng Olympic Vật lí quốc tế

Việt Nam đoạt 2 huy chương vàng Olympic Vật lí quốc tế

Việt Nam giành 3 HCV tại cuộc thi Olympic Vật lý và Hóa học quốc tế 2018

Việt Nam giành 3 HCV tại cuộc thi Olympic Vật lý và Hóa học quốc tế 2018

Đoàn Việt Nam giành 9 huy chương tại kỳ thi Olympic Vật lý và Hóa học quốc tế

Đoàn Việt Nam giành 9 huy chương tại kỳ thi Olympic Vật lý và Hóa học quốc tế

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng tại Olympic Vật lý quốc tế 2018

Việt Nam đoạt 2 Huy chương Vàng tại Olympic Vật lý quốc tế 2018

Học sinh Việt Nam giành 2 huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế

Học sinh Việt Nam giành 2 huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế

Việt Nam đạt thứ hạng cao tại Olympic Vật lí Quốc tế 2018

Việt Nam đạt thứ hạng cao tại Olympic Vật lí Quốc tế 2018

Việt Nam giành hai Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý 2018

Việt Nam giành hai Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý 2018

Học sinh Việt giành 2 Huy chương Vàng, xếp thứ 8 Olympic Vật lí quốc tế năm 2018

Học sinh Việt giành 2 Huy chương Vàng, xếp thứ 8 Olympic Vật lí quốc tế năm 2018