Sớm chạy thử Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ

Tháng 11, chính thức triển khai cấp, đổi bằng lái xe qua mạng

Tháng 11, chính thức triển khai cấp, đổi bằng lái xe qua mạng

Đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

Đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính phủ điện tử

Phần mềm một cửa điện tử của EFY Việt Nam được công nhận đáp ứng tiêu chí kỹ thuật

Phần mềm một cửa điện tử của EFY Việt Nam được công nhận đáp ứng tiêu chí kỹ thuật

Cân nhắc chuyện thu phí sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư

Cân nhắc chuyện thu phí sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư

NHNN triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công

NHNN triển khai Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công

Quý IV/2019, Bộ TT&TT sẽ thiết lập xong Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa tập trung

Đối tượng nào bị thu phí khi khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Công nhận phần mềm Cổng dịch vụ công của Nhật Cường đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật

Phần mềm VNPT-iGate đáp ứng bộ tiêu chí kỹ thuật của Bộ TT&TT

Chính phủ chỉ đạo đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia trước tháng 12/2019

Xác thực và định danh điện tử: Cần hành lang pháp lý phù hợp

Thống nhất quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

Sẽ có quy định pháp lý về xác thực và định danh điện tử?

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm

Hà Nội đưa hệ thống phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến vào khai thác, sử dụng

Cổng dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội đi vào hoạt động