Viettel, VNPT, SmartSign và Newtel-CA chiếm gần 77% thị phần dịch vụ chữ ký số công cộng

Viettel, VNPT, SmartSign và Newtel-CA chiếm gần 77% thị phần dịch vụ chữ ký số công cộng

Xác thực và định danh điện tử: Cần hành lang pháp lý phù hợp

Xác thực và định danh điện tử: Cần hành lang pháp lý phù hợp

Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

Quy định về hệ thống thông tin một cửa điện tử

Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh phải có chức năng xác thực người dùng

Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh phải có chức năng xác thực người dùng

Đề nghị xây dựng Nghị định về xác thực và định danh điện tử

Đề nghị xây dựng Nghị định về xác thực và định danh điện tử

Ban hành Bộ tiêu chí về Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử

Ban hành Bộ tiêu chí về Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử

Quý IV, ngành nông nghiệp sẽ có danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa

Quý IV, ngành nông nghiệp sẽ có danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 23 đến ngày 29-4-2018

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 23 đến ngày 29-4-2018