Người dân đến bưu điện xin cấp phép xây dựng ở quận 1

Người dân đến bưu điện xin cấp phép xây dựng ở quận 1

Bình Định đảm bảo an toàn thông tin hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Bình Định đảm bảo an toàn thông tin hệ thống dịch vụ công trực tuyến

Tạo đột phá từ cải cách hành chính

Tạo đột phá từ cải cách hành chính

Đẩy mạnh tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công mức độ 3 và 4

Đẩy mạnh tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công mức độ 3 và 4

Sẽ có quy định pháp lý về xác thực và định danh điện tử?

Sẽ có quy định pháp lý về xác thực và định danh điện tử?

Xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ nhân dân tốt hơn

Xây dựng chính quyền điện tử để phục vụ nhân dân tốt hơn

Quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu

Quy trình kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu

Tìm giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong giao dịch điện tử

Tìm giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong giao dịch điện tử

'Treo thưởng' cho người dân có sáng kiến xây dựng đô thị thông minh

'Treo thưởng' cho người dân có sáng kiến xây dựng đô thị thông minh

Đề nghị xây dựng Nghị định về xác thực và định danh điện tử

Đề nghị xây dựng Nghị định về xác thực và định danh điện tử

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm

Thủ tướng chỉ đạo xây dựng dịch vụ công trực tuyến phải lấy người sử dụng làm trung tâm

Bố trí trụ sở bộ phận 'một cửa' thuận tiện cho người dân

Bố trí trụ sở bộ phận 'một cửa' thuận tiện cho người dân

Hà Nội đưa hệ thống phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến vào khai thác, sử dụng

Hà Nội đưa hệ thống phần mềm một cửa điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến vào khai thác, sử dụng

Hoàn thiện hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của TP.HCM vào quý II/2019

Hoàn thiện hệ thống một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công của TP.HCM vào quý II/2019

Ban hành Bộ tiêu chí về Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử

Ban hành Bộ tiêu chí về Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử

Hà Nội triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Hà Nội triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

Nâng cao tỷ lệ thẩm định tại chỗ với thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ

Nâng cao tỷ lệ thẩm định tại chỗ với thủ tục hành chính phát sinh hồ sơ

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ ra mắt trước tháng 11/2019

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ ra mắt trước tháng 11/2019

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1/11/2018

Khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1/11/2018

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Bộ NN- PTNT ban hành kế hoạch triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Bộ NN- PTNT ban hành kế hoạch triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Cổng dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội đi vào hoạt động

Cổng dịch vụ công trực tuyến TP Hà Nội đi vào hoạt động

Phát triển Chính phủ điện tử phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Phát triển Chính phủ điện tử phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Phát triển Chính phủ điện tử phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Phát triển Chính phủ điện tử phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm

Đẩy mạnh cải cách hành chính ngành nông nghiệp những tháng cuối năm 2018

Đẩy mạnh cải cách hành chính ngành nông nghiệp những tháng cuối năm 2018

Rà soát các loại hộ tịch, chuẩn bị số hóa dữ liệu của người dân Thủ đô

Rà soát các loại hộ tịch, chuẩn bị số hóa dữ liệu của người dân Thủ đô

Quý IV, ngành nông nghiệp sẽ có danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa

Quý IV, ngành nông nghiệp sẽ có danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa